Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contracte mixt pel servei de manteniment del verd urbà d'Argentona

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Argentona
Codi d'expedient:
2020/1819
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):
No
Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):
No
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Descripció de l'esmena:
Obertura de pliques
PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
Contracte mixt pel servei de manteniment del verd urbà d'Argentona
Lot 1. Parcs, jardins i places
Lot 2. Espais de transició i de la xarxa hidrogràfica. Franges de protecció contra incendis i solars.
Lot 3. Manteniment d'arbrat
Pressupost de licitació:
593.863,79 € sense IVA 593.863,79 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte:
3 anys
Àmbit geogràfic:
Argentona
Termini de presentació d'ofertes:
10/05/22 23:59 h
Observacions:
L'import senyalat en l'apartat del pressupost de licitació és l'import total anual dels tres lots.
L'import de l'IVA està diferenciat amb el 21% pel manteniment i el 10% per neteja i, queda desglossat en els plecs de clàusules administratives particulars

A l'haver-se aprovat la rectificació de la documentació contractual s'ha de tenir en compte que queden rectificiats a més del valor estimat del contracte i el pressupost de licitació total i de cadascun dels lots, els imports de la solvència econòmica de cadascun dels lots, i la data de presentació d'ofertes.
Lot 1 preu base de licitació 343.636,92 euros (sense IVA) i 393.120,64 euros (IVA inclòs)
Lot 2 preu base de licitació 200.407,61 euros (sense IVA) i 229.266,31 euros (IVA inclòs)
Lot 3 preu base de licitació 49.819,25 euros (sense IVA) i 56.993,23 euros (IVA inclòs)

La relació de CPV íntegra es troba en la clàusula 1.1 del plec de clàusules administratives particulars
Valor estimat del contracte:
3.380.601,63 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
Obertura de pliques (Sobre B) :
23/05/22 12:00
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
El contracte de cadascun dels lots serà prorrogable de forma expressa, d'any en any, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc anys.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

 
Reserva social:
No
Divisió en lots:
Nombre de lots:
3
Oferta integradora:
No
Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:
3
Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:
3
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 25.00 - Criteri: Lot 1- Criteris que depenguin d'un judici de valor
Ponderació: 15.00 - Criteri: Lot 1- Criteris automàtics. Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 1- Criteris automàtics. Certificat ambiental
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 1- Criteris automàtics. Aportació de vehicles menys contaminants adscrits al servei
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 1- Criteris automàtics. Introducció de noves espècies de planta vivaç als parterres de flor i/o creació de nous
Ponderació: 25.00 - Criteri: Lot 2- Criteris que depenguin d'un judici de valor
Ponderació: 15.00 - Criteri: Lot 2- Criteris automàtics. Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 2- Criteris automàtics. Certificat ambiental
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 2- Criteris automàtics. Aportació de vehicles menys contaminants adscrits al servei
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 2- Criteris automàtics. Increment de les freqüències dels treballs de tallada selectiva
Ponderació: 25.00 - Criteri: Lot 3- Criteris que depenguin d'un judici de valor
Ponderació: 15.00 - Criteri: Lot 3- Criteris automàtics. Oferta econòmica
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 3- Criteris automàtics. Aportació de vehicles menys contaminants adscrits al servei
Ponderació: 10.00 - Criteri: Lot 3- Criteris automàtics. Redacció del pla de gestió del risc de l'arbrat d'Argentona
S'accepten variants:
No
Garantia provisional:
No
Solvència econòmica i financera
Descripció:
1) Solvència econòmica i financera: El licitador haurà d'acreditar el següent:

El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera, serà el volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, per a cadascun dels lots:
Lot 1: 515.455,38¤ (IVA exclòs)
Lot 2: 300.611,41¤ (IVA exclòs)
Lot 3: 74.728,87¤ (IVA exclòs)

En el cas de resultar adjudicatari el mateix licitador de dos o tres lots, s'haurà d'acreditar com a solvència econòmica i financera, la suma del volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, indicat en l'apartat anterior.

Forma d'acreditació de la solvència Econòmica i Financera:
El volum anual de negocis dels licitadors i de l'adjudicatari s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En aquest darrer cas, caldrà presentar també les declaracions d'IRPF i IVA (Model 130 del 4t. trimestre corresponent als exercicis 2019, 2020 i 2021 i Model 390 (resum anual de l'IVA) de l'exercici 2019, 2020, i 2021).
Alternativament, es podrà acreditar els criteris de solvència de la manera següent:

El licitador podrà acreditar la seva solvència econòmica, financera, professional o tècnica per cadascun dels lots, indistintament, mitjançant la seva classificació com a contractista en la classificació empresarial que a continuació es detalla o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència expressats anteriorment.

1. Document de classificació de contractista:
¿ Grup O.
¿ Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.
¿ Categoria 4. Quantia del contracte (mitjana anual) superior a 600.000 euros.

Així mateix, amb independència de l'acreditació de la solvència o alternativament de l'acreditació de la classificació de contractista s'haurà de disposar del següent:

a) Inscripció de la maquinària de tractaments fitosanitaris al ROMA (Registre Oficial de Maquinària Agrícola)
b) Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Productes de Defensa Fitosanitària, segons Reial Decret 1311/2012
c) Inscripció en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides, segons Reial Decret 830/2010.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.

La prova del contingut dels registres de licitadors s'ha d'efectuar mitjançant una certificació de l'òrgan encarregat d'aquest. Els certificats han d'indicar les referències que hagin permès la inscripció de l'empresari a la llista o l'expedició de la certificació, així com, la classificació obtinguda.

Per tant, tot i que l'empresa estigui inscrita al RELI o ROLECSP, caldrà aportar tota aquella documentació que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.
Solvència tècnica i professional
Descripció:
2) Solvència professional o tècnica: El licitador haurà d'aportar els documents següents:

¿ Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en matèria de manteniment de zones verdes i arbrat o silvicultura en els últims tres anys, que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. A efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte s'atendrà a la coincidència amb els codis CPV descrits en l'objecte del contracte.
Serà requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica quan no s'hagi acreditat la disposició de classificació que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana, si l'import d'aquesta és inferior a aquell.

Alternativament, es podrà acreditar els criteris de solvència de la manera següent:

El licitador podrà acreditar la seva solvència econòmica, financera, professional o tècnica per cadascun dels lots, indistintament, mitjançant la seva classificació com a contractista en la classificació empresarial que a continuació es detalla o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència expressats anteriorment.

1. Document de classificació de contractista:
¿ Grup O.
¿ Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.
¿ Categoria 4. Quantia del contracte (mitjana anual) superior a 600.000 euros.

Així mateix, amb independència de l'acreditació de la solvència o alternativament de l'acreditació de la classificació de contractista s'haurà de disposar del següent:

a) Inscripció de la maquinària de tractaments fitosanitaris al ROMA (Registre Oficial de Maquinària Agrícola)
b) Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Productes de Defensa Fitosanitària, segons Reial Decret 1311/2012
c) Inscripció en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides, segons Reial Decret 830/2010.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.

La prova del contingut dels registres de licitadors s'ha d'efectuar mitjançant una certificació de l'òrgan encarregat d'aquest. Els certificats han d'indicar les referències que hagin permès la inscripció de l'empresari a la llista o l'expedició de la certificació, així com, la classificació obtinguda.

Per tant, tot i que l'empresa estigui inscrita al RELI o ROLECSP, caldrà aportar tota aquella documentació que no consti en els esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.

Versió completa

Plecs

 

Documentació

 
ACORD LICITACIO.pdf
PDF
ANNEX 1_CRITERIS QUE DEPENGUIN D'UN JUDICI DE VALOR.docx
DOC
ANNEX 2_MODEL PROPOSICIO ECONOMICA I MILLORES_LOT 1.docx
DOC
ANNEX 2_MODEL PROPOSICIO ECONOMICA I MILLORES_LOT 2.docx
DOC
ANNEX A_MODEL DECLARACIO RESPONSABLE COMPLIMENT NORMATIVA NACIONAL.docx
DOC
ANNEX B_ENLLAC FORMULARI DEUC.docx
DOC
FORMULARI DEUC.pdf
PDF
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIO.pdf
PDF
010-1101 ANNEX 1 Planol general de distribucio LOTSpdf.pdf
PDF
010-1102 ANNEX 1 Planol especifics de distribucio de lotspdf.pdf
PDF
010-1.1.1.1 ANNEX 1 Planol d'unitats de manteniment LOT1.pdf.pdf
PDF
010-1112 ANNEX 1 Planol d'unitats de manteniment LOT1pdf.pdf
PDF
010-1113 ANNEX 1 Planol d'unitats de manteniment LOT1pdf.pdf
PDF
010-11141 ANNEX 1 Planol de localitzacio de jardineres LOT1pdf.pdf
PDF
010-11142 ANNEX 1 Planol de localitzacio de jardineres LOT1pdf.pdf
PDF
010-11143 ANNEX 1 Planol de localitzacio de jardineres LOT1pdf.pdf
PDF
010-11144 ANNEX 1 Planol de localitzacio de jardineres LOT1pdf.pdf
PDF
010-11145 ANNEX 1 Planol de localitzacio de jardineres LOT1pdf.pdf
PDF
010-1121 ANNEX 1 Planols d'unitats de manteniment LOT2pdf.pdf
PDF
010-1131 ANNEX 1 Planols ubicacio arbrat viarI LOT3pdf.pdf
PDF
010-1132 ANNEX 1 Planols arbrat unitat de gestio LOT3pdf.pdf
PDF
010-121 ANNEX1 Taula amidaments LOT 1pdf.pdf
PDF
010-122 ANNEX 1 Taula amidaments jardineres LOT 1pdf.pdf
PDF
010-123 ANNEX 1 Taula amidaments LOt 2pdf.pdf
PDF
010-124 ANNEX 1 Taula Lot 2 referenciats urbanitzacionspdf.pdf
PDF
010-13 ANNEX 1 Taula Amidaments LOT3 Relacio d'arbratpdf.pdf
PDF
010-1.4.1 ANNEX 1 Fitxes espais verds LOT 1 -2 .pdf.pdf
PDF
010-142 ANNEX 1 Fitxes jardineres LOT1-2pdf.pdf
PDF
010-1.5 ANNEX 1 Fitxes arbrat viari LOT3.pdf.pdf
PDF
010-16 ANNEX 1 Taula control anual de plagues LOT1-3pdf.pdf
PDF
010-21 ANNEX 2 Estudi economic del servei signatpdf.pdf
PDF
010-22 ANNEX 2 Conveni jardineria 2017-2020 BOE-A-2018-1788pdf.pdf
PDF
ANNEX-PERSONAL A SUBROGAR.pdf
PDF
010-3 ANNEX 3 Control qualitat servei LOT1-2-3pdf.pdf
PDF
010-4 ANNEX 4 Normativa LOT1-2-3.pdf.pdf
PDF
010-5 ANNEX 5 Obres d'inversio LOT1-2-3pdf.pdf
PDF
DOUE_JUSTIFICANT REMISSIO ANUNCI LICITACIO.pdf
PDF
ANNEX 2_MODEL PROPOSICIO ECONOMICA I MILLORES_LOT 3.docx
DOC
informe estudi de costos_RECTIFICAT.pdf
PDF
memoria justificativa de contractacio rectificada.pdf
PDF
plecs de clausules administratives particulars_RECTIFICADES.pdf
PDF
prescipcions tecniques_RECTIFICADES.pdf
PDF
annex 2_costos del servei_RECTIFICAT.pdf
PDF
https___enotices.ted.europa_JUSTIFICANT ENVIAMENT RECTIFICACIONS.pdf
PDF
ANUNCI LICITACIO_signat.pdf
PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya