Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

2020/1.165.631.00 Millora de la eficiència energètica de la il·luminació exterior de Vilaller, nuclis de Vilaller i Senet

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilaller
Codi d'expedient:
2020/1.165.631.00
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Obres
Subtipus de contracte:
Instal·lació elèctrica
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació simplificada:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
El projecte té per objecte dur a terme les actuacions de renovació a realitzar en les instal·lacions d'enllumenat exterior en diversos espais del 'Municipi de Vilaller (Alta Ribagorça, Lleida) a fi de justificar tècnicament que els paràmetres d'eficiència energètica a assolir com a conseqüència de les esmentades actuacions de renovació redueixen tant el consum elèctric com les emissions de diòxid de carboni de la instal·lació d'enllumenat en ordre al que disposa el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc de el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Un altre objectiu del projecte serà el d'acreditar el compliment dels requisits tècnics que estableix el RD 1890/2008 per tal d'obtenir la certificació Starlight, que obliga a complir amb els paràmetres de les zones de protecció lumínica E1, corresponent a àrees amb entorns o paisatges foscos.

El projecte es concreta en el desmuntatge, subministrament, instal·lació i posada en funcionament de les instal·lacions d'enllumenat indicades al projecte.

El desenvolupament de l'actuació ha de consistir en el desenvolupament de les fases següents a realitzar per qui resulti adjudicatari del contracte:

Pressupost de licitació:
98.455,60 € sense IVA 119.131,28 € IVA inclòs (21,00%)
Termini d'execució:
21/09/20 - 30/04/21
Àmbit geogràfic:
Vilaller
Termini de presentació d'ofertes:
13/08/20 14:55 h
Observacions:

A) Fase prèvia consistent en la realització per una empresa o professional competent, de forma directa o subcontractada, d'un estudi lumínic previ a l'execució de les obres, segons les lluminàries existents adreçat a acreditar el compliment de les exigències definides en projecte i normativa de referència, a justificar tècnicament les potències a instal·lar i a justificar la reducció del consum i reducció d'emissions a l'atmosfera.

B) Desmuntatge i gestió de les instal·lacions a substituir, subministrament, instal·lació, i posada en funcionament de les instal·lacions d'enllumenat indicades al projecte.

C) Certificació i, en el seu cas, legalització de les instal·lacions existents per acreditar l'efectiu compliment dels treballs i la seva liquidació, l'estat de les instal·lacions i, en el seu cas, la seva alta als registres corresponents.

D) Realització per una empresa o professional competent, de forma directa o subcontractada, d'un estudi luminotècnic i medicions elèctriques després de l'execució de les obres, segons les lluminàries reformades, per tal d'acreditar el compliment de les exigències definides en projecte i normativa de referència, i justificar la reducció del consum i reducció d'emissions a l'atmosfera.

Pel que fa al desenvolupament dels treballs se seguiran amb exacta diligència les indicacions del tècnic director. Pel que fa a les acreditacions/documentació, es cooperarà en l'aportació dels models, documents, estudis, certificacions i descripcions que per la naturalesa de l'actuació i per les determinacions establertes en el règim de les subvencions que han de finançar l'actuació sigui necessari aportar. A títol indicatiu i sense perjudici d'altres, s'incorpora a la documentació annex amb relacions documentals.

Qualificació de la prestació. L'article 12 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estableix que els contractes que celebrin les entitats pertanyents al sector públic es qualificaran d'acord amb les normes contingudes a la referida disposició.

Al tractar-se, d'una banda, del subministrament dels materials, d'una altra de la execució d'operacions de transformació dels materials per produir un be immoble o part del mateix i del desenvolupament d'informes, estudis i possibles tramitacions, podria afirmar-se que es tracta d'un contracte mixt que conté obres, subministraments i serveis,

Malgrat, considerant que la finalitat perseguida mitjançant el contracte no és l'adquisició d'uns materials i la seva instal·lació, sinó el resultat propi d'un conjunt de treballs complexos i aportació de materials, que es concreta en la rehabilitació i modernització del sistema d'enllumenat públic del municipi, cal identificar, a efectes de qualificació del contracte com d'obres.

El projecte referit ha estat subvencionat per l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), mitjançant la RESOLUCIÓ per la qual s'estima FAVORABLEMENT la sol·licitud d'ajuda a l'AJUNTAMENT DE VILALLER titular de CIF: P2530700J, formulada en el context de el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc de el Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, modificat pel Reial Decret 1516/2018, de 28 de desembre i el Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril.

Les dades de referencia de dita subvenció són:

Nº de projecte: IDAE: FEDER-EELL-2019-001015
Localitzador: 35HAAA
Data registre: 17/12/2018
Nº de registre 4286


A més de la subvenció de l'IDAE, també s'ha promogut i es troba en vies de resolució una subvenció complementària, per l'import del 25% de la inversió elegible, promoguda davant del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.


Concepte Despesa Recurs
Inversió elegible: 136.304,60
Cost elegible: 136.304,60
Ajut IDAE concedit: 68.152,30
Ajut Diputació promogut: 34.076,15
Valor estimat del contracte:
98.455,60 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Contracte harmonitzat:
No
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Durada. La execució de l'actuació està prevista d'una durada màxima de les obres de TRES mesos amb una plantilla mitjana de CINC treballadors. Malgrat, cal tenir en compte que, si be l'adjudicació i contractació s'ha previst durant el mes de setembre de 2020, el desenvolupament efectiu dels treballs, llevat els de la fase prèvia A) indicada a la Base 1.1 d'aquest plec, no es produirà fins l'inici de 2021. En aquest cas, el còmput del termini d'iniciarà en aquell moment d'inici de 2021. Possibles pròrrogues. Excepcionalment, si per circumstàncies sobrevingudes, incidències en la programació de les obres, imprevistos o altres causes i sempre que no es desvirtuï cap aspecte relacionat amb la satisfacció de les necessitats perseguides amb els contractes ni tampoc terminis de justificació de finançaments subvencionats o que l'ajornament en la terminació no produís problemes de difícil reparació, es podran autoritzar pròrrogues en la terminació de les obres fins 30 dies addicionals o més al termini de finalització.
Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'adjudicació

 
Es compra innovació:
No
Reserva social:
No
Data d'adjudicació del contracte:
31/08/20
Termini per a la formalització del contracte:
Immediatament. Malgrat, si la signatura es produeix abans d'haver transcorregut 15 dies hàbils des de la data de notificación de l'adjudicació. Cas de signar-se abans, l'eficàcia de la formalizació es condiciona a la no presentación del recurs especial en materia de contractació al que es refereix l'article 44 de la LCSP
Motiu d'adjudicació:
Proposta de la Mesa de contractació com a conseqüència de donar compliment a les determinacions que, quant al procès de licitació s'havien establert als plecs.
Número d'ofertes rebudes:
8
Identitat d'empreses licitadores:
E/000430-2020 30 B43908748 PRADES E/000431-2020 31 B64734726 INGSREFEN E/000436-2020 36 A25013194 ENTELLEIDA E/000437-2020 37 A28000479 URBALUX E/000438-2020 38 B25007022 ESTMELEC E/000439-2020 39 B12657847 XIFRAM E/000440-2020 40 B25371030 RGIRON E/000441-2020 41 B22354096 CHAHER
Codi CPV:
45316100
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació:
URBALUX, S.A. CIF A28000479, domicili a Calle Haya, 4 1º Local 1 de 28044 Madrid,
Nacionalitat:
Espanya
Import:
119.131,28 € amb IVA
Import sense IVA:
98.455,60 €

Documentació

 
Acords:
URBALUX, S.A. CIF A28000479, domicili a Calle Haya, 4 1º Local 1 de 28044 Madrid, d'acord amb la seva oferta presentada, pel preu de 98.455,60 Euros de base, més 20.675,68 Euros d'IVA al 21% i 119.131,28 Euros i amb l'obligació d'aportar les millores
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:
000 07 MESA CONTRACTACIÓ enllumfinal.pdf PDF
Informes Tècnics:
Observacions a l'Acta
Condicions d'execució:
001 01 050 ADJURBALUZ.pdf PDF
Resolució d'adjudicació :
001 01 050ADJURBALUZ.pdf PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya