Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I SERVEIS COMARCALS (PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, 1 ANY AMB PRÒRROGUES FINS 100.000 EUROS LIQUIDATS).

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codi d'expedient:
(Expedient 027/2016-224-L-7-18)
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de neteja d'edificis i serveis d'administració de béns arrels
Procediment d'adjudicació:
Negociat amb publicitat
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
L'objecte de la contractació emparada per aquests plecs és la realització del servei de neteja de diversos edificis i locals del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, la codificació del qual és CPV 90919000-2 Serveis de neteja d'oficines, escoles i equips d'oficina, excepte les tasques a dur a terme a l'escorxador que seran 90920000-2 Serveis de higienització d'instal·lacions.


Concretament, l'objecte d'aquest contracte és el que tot seguit es descriu i detalla, segons els serveis i equipaments especificats anteriorment:


SERVEI 1: - Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals


SERVEI 2: - Dependències del Servei d'escorxador


Es tracta d'un equipament situat a la Ctra. N-230, P.K. 121,5, direcció Lleida (25520 ¿ El Pont de Suert). És un edifici d'una sola planta i amb una superfície aproximada d'uns 150 m2 de planta amb l'equipament que és propi d'un escorxador. D'interès respecte a aquest expedient de contractació el té el despatx del veterinari, el passadís i els vestidors lavabos, amb una superfície netejable total d'uns 50 m2.


SERVEI 3: - Dependències de Serveis de Formació d'Adults, Oficina d'atenció a persones estrangeres, Telecentre, Serveis de TIC Centre Obert i Aules de Formació.
Viver d'empreses comarcal i Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

Pressupost de licitació:
18.000,00 € sense IVA 21.780,00 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
1 any
Àmbit geogràfic:
Alta Ribagorça
Termini de presentació d'ofertes:
20/05/16 15:00 h
Valor estimat del contracte:
18.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No

Dades de l'adjudicació

 
Data d'adjudicació del contracte:
23/05/16
Termini per a la formalització del contracte:
15 DIES O ABANS
Motiu d'adjudicació:
El Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en sessió ordinària número 178-1/2016 del dia 20 d'abril de 2016, va adoptar l'Acord de contractar, en règim de contractació administrativa de prestació de serveis, la neteja de les seves dependències ubicades en varis locals, segons s'especifica als plecs i documentació contractual.

Va establir tramitar el procés de contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat.

Es va fixar, com durada del contracte, la d'un any autoritzant a prorrogar-lo durant un màxim de 4 anys o més sempre dins dels límits legalment possibles i topall econòmic liquidat de 100.000 Euros.

El termini establert per a la presentació de proposicions serà des del dia 3 de maig de 2016 fins el dia 20 de maig de 2016 a les 15:00 hores.

D'acord amb l'establert als plecs, la Mesa de Contractació s'ha de constituir el dia 23 de maig, següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 10 hores, per qualificar la documentació administrativa continguda en els sobres «A» i, en el seu cas, posterior desenvolupament del procés fins la seva proposta d'adjudicació.

Sent però que les ofertes podien presentar-se, per correu, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és aquesta la forma per la que va optar l'únic proponent presentat (Multianau SL CIF B50819507) qui, d'acord amb allò establert a les clàusules així ho va anunciar. (Registre d'Entrada 384/2016; 20/05/2016).

Atenent a l'anterior, la Mesa de contractació, a les 13 hores d'avui, 23 de maig de 2016, s'ha reunit, ha examinat la documentació presentada per l'únic proponent presentat següent:

Multianau SL / CIF B50819507 / Domicili social Victor Pradera, 20, nau 5 (Pol. Ind. Almeda) de Cornellà de Llobregat i, a efectes de notificacions C/ Sant Domingo, 8 de 22430 Graus.

Vist l'anterior, la Mesa ha admès a tràmit dita unica oferta i, tot seguit examinats els termes de la mateixa, de forma condicionada a:

- Acreditar no tenir deutes contrets en matèria tributària i de Seguretat social,
- Constituïr la garantia definitiva per import equivalent al 5% del preu d'adjudicació, és a dir, 900 Euros.

I, per l'anteriorment esmentat, MITJANÇANT EL DECRET DE PRESIDÈNCIA 118/2016 de data 23 de maig S'HACORDAT:

PRIMER. Prendre coneixement de les actuacions administratives dutes a terme per la mesa de contractació, en especial, l'admissió de l'únic oferent presentat, la valoració de l'oferta, la proposta d'adjudicació a favor del mateix en els termes establerts als plecs i, d'acord amb els mateixos, a la seva oferta i amb les indicades condicions especificades a la part expositiva de la seva oferta.

SEGON. 2.1.- Adjudicar, en els termes establerts als plecs i, d'acord amb els mateixos, a l'oferta presentada per l'unic proponent presentat, la prestació dels serveis de neteja de les dependències del Consell comarcal de l'Alta Ribagorça ubicades en varis locals, segons s'especifica als plecs i documentació contractual.

2.2.- Condicionar la efectivitat de l'adjudicació especificada al punt 2.1 al compliment, en el termini màxim de 15 dies naturals, de les condicions següents:

2.2.1.- A que el contractista adjudicatari acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i front la Seguretat social.

2.2.2.- A que el contractista adjudicatari constitueixi, la garantia definitiva. A aquest efecte, s'ha determinat que la referida garantia tindrà l'import equivalent al 5% de tipus de licitació anual, és a dir, 900 Euros.

TERCER. Designar responsable del contracte al tècnic senyor José Luis Cotonat Lameiro.

QUART. Autoritzar, tan bon punt s'haurà donat compliment als condicionants per l'adjudicació i, dins del termini establert, a la signatura del contracte on es determinarà l'inici dels serveis.
Número d'ofertes rebudes:
1
Codi CPV:
90919000
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació:
MULTIANAU SL
Nacionalitat:
Espanya
Import:
21.780,00 € amb IVA
Import sense IVA:
18.000,00 €

Documentació

 
Acords:
ADJUNT
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:
ADJUNT
Informes Tècnics:
ADJUNT
Condicions d'execució:
ADJUNT
06 MESA DE CONTRACTACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIÓ.pdf
PDF
07 02 CERTIFICAT DECRET D'ACORD D'ADJUDICACIÓ.pdf
PDF

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya