Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Adjudicacions


Hi ha 25 Adjudicacions

Obres de construcció de 47 habitatges i aparcament al carrer Escolapi Càncer 10, Torre Baró Illa F de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. EXP. NUM. 087/19
Data de publicació: 14/11/19 14:30 h
Serveis de seguiment del projecte executiu, elaboració amidaments i pressupost, redacció del programa de control de qualitat i plecs de condicions i direcció d'execució d'obres de diverses promocions d'habitatge, dividit 3n 6 lots
Data de publicació: 30/10/19 14:54 h
Serveis de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general i adequació interior dels habitatges dels edificis adscrits a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Zona 4). Exp 079/19
Data de publicació: 29/10/19 12:10 h
Servei de suport i assessorament internacional per a la Gerència d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Exp. núm. 084/19
Data de publicació: 28/10/19 15:18 h
Serveis de seguiment, negociació i assessorament jurídic pel que fa al cohabitatge, cessió a mercantils del dret de superfície per habitatges, HPO i ocupacions d'habitatges per a la Gerència d'Habitatge. Exp. núm. 086/19
Data de publicació: 11/10/19 13:02 h
Serveis de gestió, creació, redacció, actualització i manteniment tècnic dels web d'habitatge i del seu contingut periodístic, gràfic i audiovisual, amb mesures de contractació pública sostenible
Data de publicació: 01/10/19 12:10 h
Transmissió onerosa i constitució d'un dret de superfície sobre els béns patrimonials descrits per a destinar-los a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió
Data de publicació: 23/01/19 19:15 h
Obres de construcció d'un edifici de 38 habitatges, locals i aparcaments als carrers Salomó, núm. 1 i 7 i Claramunt, núm. 55, (edifici G1) del barri del Bon Pastor, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Data de publicació: 11/04/18 12:00 h
Obres de construcció d'un edifici de 13 habitatges, trasters i aparcament a la Via Augusta, núm. 401, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Data de publicació: 11/04/18 12:00 h
serveis de valoració de la situació socioeconòmica dels habitatges acollits al programa d'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Data de publicació: 03/04/18 12:00 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya