Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que ja es poden fer consultes al cercador pels camps "tipus de procediment" i "valor estimat del contracte" en tots els expedients de la Plataforma de serveis de contractació pública. Els expedients de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado s'aniran indexant en els propers dies. Pel que fa al camp "reserva social", atès que és de nova creació, no es retornaran dades fins que els òrgans de contractació informin aquest indicador en les seves licitacions.

 

Adjudicacions


Hi ha 9 Adjudicacions

CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I DE SERVEIS DE LOGÍSTICA DE LA FESTA MAJOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2017 (Lot 1 desert en exp. 2017/3459)
Data de publicació: 26/07/17 15:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I DE SERVEIS DE LOGÍSTICA DE LA FESTA MAJOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2017
Data de publicació: 26/07/17 15:00 h
SUBMINISTRAMENT PER PREUS UNITARIS AMB SERVEI INCLÒS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED I AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT PER L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Data de publicació: 26/07/17 11:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 26/07/17 11:00 h
Servei de cementiri de Deltebre
Data de publicació: 26/07/17 10:20 h
CONTRACTACIÓ PER LOTS, PER MIG DEL PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA, MANTENIMENT, CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 26/07/17 09:00 h
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT REFERENT A LES OBRES NECESSÀRIES PER A LA POSADA A PUNT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PAVELLÓ POLIESPORTIU I PISCINA), AIXÍ COM, LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES ESMENTADES OBRES PEL PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 21/07/17 08:30 h
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE LES ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÒS, PER AL NUCLI DE RIUMAR DE DELTEBRE
Data de publicació: 17/07/17 14:45 h
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE LOGÍSTICA, DISSENY GRÀFIC i IMPRESSIÓ PER ENFOCAMENT TURÍSTIC 2017 - AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Data de publicació: 17/07/17 14:45 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya