Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Adjudicacions


Hi ha 125 Adjudicacions

d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/5) d'arranjament de la via pel desprenimentprovocat pels aiguats a Capellades dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunyasegons l'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència del'aiguat del 22 d'octubre del 2019 en la torrentera afectada per l'incendi a Capellades",i d'acord amb els annexes que s'assenyalen amb i que a continuació es relacionen. CONTR/2020/259 PEM05/19
Data de publicació: 24/05/20 15:00 h
Obres d'actuació d'emergència de protecció de talussos al'estació d'Àger, vessant 10 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de laGeneralitat de Catalunya CONTR/2020/225 PEM03/20
Data de publicació: 24/05/20 10:30 h
Obres d'actuació d'emergència de protecció de talussos al'estació d'Àger, vessant 10 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de laGeneralitat de Catalunya. CONTR/2020/226 PEM03/20
Data de publicació: 24/05/20 10:30 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/6) d'estabilització del parament de formigóprojectat de l'estrep del pont de la N-II entre El Palau i Martorell Vila de la líniaLlobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segons l'emergència"Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència del desprenimentdel gunitat del pont de l'antiga N-II a Sant Andreu de la Barca, en el PK 24+330 de lalínia Llobregat-Anoia arran de l'episodi d'aiguats". CONTR/2020/184 PEM02/20
Data de publicació: 24/05/20 10:30 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/5) d'arranjament de terres pels aiguats aCapellades dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segons l'emergència"Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència de l'aiguat del22 d'octubre del 2019 en la torrentera afectada per l'incendi a Capellades" CONTR/2020/260 PEM05/20
Data de publicació: 24/05/20 10:00 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/3) per estabilització del talús 54e a Castellbellde la línia Llobregat ¿ Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segonsl'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència decaigudes d'arbres a la línia Barcelona-Vallès, d'inundació a la subestació de Monistrolde Montserrat i de despreniments als talussos dels PK 41+450, 41+600, 42+300 I50+200 del ramal Manresa i del PK 16+690 del ramal Igualada de la línia Llobregat-Anoia, arran de l'episodi d'aiguats" CONTR/2020/232 PEM05/20
Data de publicació: 23/05/20 22:00 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/9) de protecció de talussos 114, 188, 189 i190 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat deCatalunya segons l'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme aconseqüència del risc de despreniments al vessant 7, als talussos LM1, LM3, 17, 19,58, 71, 72, 114, 188, 189 i 190 i per l'aparició de dolines al costat de la plataforma enels PK 29+010 i 30+440 de la línia Lleida - La Pobla de Segur, arran de l'episodid'aiguats" CONTR/2020/230 PEM05/20
Data de publicació: 23/05/20 21:45 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/3) per estabilització del talús 54e a Castellbellde la línia Llobregat ¿ Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segonsl'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència decaigudes d'arbres a la línia Barcelona-Vallès, d'inundació a la subestació de Monistrolde Montserrat i de despreniments als talussos dels PK 41+450, 41+600, 42+300 I50+200 del ramal Manresa i del PK 16+690 del ramal Igualada de la línia Llobregat-Anoia, arran de l'episodi d'aiguats" CONTR/2020/275 PEM04/20
Data de publicació: 23/05/20 21:30 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/9) de protecció de talussos 71-72-LLM1 ivessant 7 línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat deCatalunya segons l'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme aconseqüència del risc de despreniments al vessant 7, als talussos LM1, LM3, 17, 19,58, 71, 72, 114, 188, 189 i 190 i per l'aparició de dolines al costat de la plataforma enels PK 29+010 i 30+440 de la línia Lleida - La Pobla de Segur, arran de l'episodid'aiguats" CONTR/2020/229 PEM05/20
Data de publicació: 23/05/20 21:30 h
Obres d'actuació d'emergència relacionades ambl'expedient d'emergència (EMERG/2020/3) per estabilització del talús 43e a Piera de lalínia Llobregat ¿ Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segonsl'emergència "Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència decaigudes d'arbres a la línia Barcelona-Vallès, d'inundació a la subestació de Monistrolde Montserrat i de despreniments als talussos dels PK 41+450, 41+600, 42+300 I50+200 del ramal Manresa i del PK 16+690 del ramal Igualada de la línia Llobregat-Anoia, arran de l'episodi d'aiguats". CONTR/2020/269 PEM04/20
Data de publicació: 23/05/20 21:10 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya