Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Formalitzacions


Hi ha 18 formalitzacions

Serveis tècnics de redacció de projecte i estudi de seguretat i salut referents a la fase III de les obres d'urbanització del nucli Riumar zona V de Deltebre, així com, del plec de condicions tècniques que haurà de regir la contractació de l'execució de les obres pel procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
Data de publicació: 10/08/17 10:00 h
CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS TÈCNICS DE DIRECCIÓ DE L'OBRA, DE DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 10/08/17 10:00 h
Servei de cementiri de Deltebre
Data de publicació: 10/08/17 10:00 h
CONTRACTACIÓ PER LOTS, PER MIG DEL PROCEDIMENT OBERT OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA, MANTENIMENT, CONTROL DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I DE SERVEIS DE LOGÍSTICA DE LA FESTA MAJOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2017
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I DE SERVEIS DE LOGÍSTICA DE LA FESTA MAJOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2017 (Lot 1 desert en exp. 2017/3459)
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE LOGÍSTICA, DISSENY GRÀFIC i IMPRESSIÓ PER ENFOCAMENT TURÍSTIC 2017 - AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE LES ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÒS, PER AL NUCLI DE RIUMAR DE DELTEBRE
Data de publicació: 09/08/17 14:00 h
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE EN RÈGIM DE LLOGUER DE CARPES i AALTRE MATERIAL DESTINATS A LA GALA DE NIT DELS QUINTOS/ES, DELTAFIRA + NIT DE BALL DELTAFIRA I A LA FIRA MULTISECTORIAL + FIRA GASTRONÒMICA (EXP. 2017/0987)
Data de publicació: 25/07/17 12:00 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya