Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que ja es poden fer consultes al cercador pels camps "tipus de procediment" i "valor estimat del contracte" en tots els expedients de la Plataforma de serveis de contractació pública. Els expedients de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado s'aniran indexant en els propers dies. Pel que fa al camp "reserva social", atès que és de nova creació, no es retornaran dades fins que els òrgans de contractació informin aquest indicador en les seves licitacions.

 

Formalitzacions


Hi ha 9 formalitzacions

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE EN RÈGIM DE LLOGUER DE CARPES i AALTRE MATERIAL DESTINATS A LA GALA DE NIT DELS QUINTOS/ES, DELTAFIRA + NIT DE BALL DELTAFIRA I A LA FIRA MULTISECTORIAL + FIRA GASTRONÒMICA (EXP. 2017/0987)
Data de publicació: 25/07/17 12:00 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEIS D'UN EQUIP TÈCNIC D'ARQUITECTES I/O ENGINYERS DE CAMINS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS FASE II DEL TM DE DELTEBRE
Data de publicació: 17/07/17 10:30 h
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT PER MIG D'ARRENDAMENT FINANCER DE 9 MÀQUINES EXPENEDORES DE TIQUETS PER LA ZONA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA TEMPS LIMITAT EN EL MUNICIPI DE DELTEBRE (ZONA BLAVA I ZONA TARONJA)
Data de publicació: 14/07/17 14:00 h
CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ REFERENT AL "PROJECTE D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV PER SOTERRAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ DE 25KV EXISTENT AL CARRER UNAMUNO AL MUNICIPI DE DELTEBRE" (exp. 2017/248)
Data de publicació: 23/06/17 15:00 h
CONTRACTE DE SERVEIS D'ARRENDAMENT FINANCER (RENTING) PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ
Data de publicació: 21/04/17 15:20 h
SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS D'AIGÜES PLUVIALS I DESAIGÜES, QUE DEPENEN DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Data de publicació: 10/04/17 08:06 h
PRESTQCIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE LES ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÒS, PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE
Esmenat en data: 10/03/17 08:35 h
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL.LACIÓ INCLOSA DE MOBILIARI PER A LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DELTEBRE
Data de publicació: 27/10/16 14:05 h
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DELS DOCUMENTS QUE COMPOSENDE L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DEL PLA D'ORDENACIÓURBANÍSTICA MUNICIPAL DE DELTEBRE I DOCUMENTS CONNEXES
Data de publicació: 27/10/16 14:05 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya