Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Formalitzacions


Hi ha 17 formalitzacions

SUBMINISTRAMENT D'UNA PLANTA PILOT DE TRACTAMENT D'AIGÜES FREÀTIQUES DE L'AQÜIFER DEL RIU BESÒS PER A LA PRODUCCIÓ D'AIGUA PER USOS INDUSTRIALS I POTABLES, NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PECT LITORAL-BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, COFINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA DINTRE DEL PO FEDER 2014-2020
Data de publicació: 02/08/19 13:11 h
CONTRACTE D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL NOU PONT DE PAS SOBRE LES VIES DEL FERROCARRIL A L'AVINGUDA PUIG DE JORBA DINS DEL PLA DE MILLORES DE LA MOBILITAT AL BARRI DE VALLBONA DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Data de publicació: 04/06/19 11:45 h
EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONNEXIÓ PER A VIANANTS ENTRE ELS CARRERS ORISTÀ I BOSC I ARRANJAMENT DEL TALÚS ENTRE EL CARRER ORISTÀ I EL REC COMTAL
Data de publicació: 05/02/19 09:00 h
CONTRACTE D'OBRA PER L'EXECUCIÓ DEL PARC DEL CAMPUS DIAGONAL-BESÒS I LA SEVA CONNEXIÓ AMB RAMBLA DE LA MINA, PARC DE LA PAU I LA PLAÇA FÒRUM, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
Data de publicació: 04/02/19 18:36 h
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN FLUOROMETRE I ELS SEUS ACCESSORIS PER A LA MONITORITZACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DEL RIU BESÓS
Data de publicació: 03/12/18 16:35 h
CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL CONSORCI DEL BESÒS
Data de publicació: 03/12/18 16:25 h
CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPTIAL DE L'ESPERIT SANT- FASE I
Data de publicació: 26/04/18 14:14 h
Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, dels Estudis de Seguretat i Salut, així com la direcció facultativa de l'obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut
Data de publicació: 14/12/17 14:51 h
Redacció dels projectes bàsic i executiu i per la direcció d'obra de la construcció del nou pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l'Avinguda Puig de Jorba dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona.
Data de publicació: 14/12/17 14:50 h
Redacció del projecte executiu i per la direcció d'obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada i Reixac, i d'arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona.
Data de publicació: 14/12/17 14:45 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya