Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Formalitzacions


Hi ha 318 formalitzacions

Disseny de l'harmonització de taxes i preus públics de recollida de residus municipals amb la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Exp.901557/19)
Data de publicació: 27/04/20 16:30 h
Servei d'auditoria dels estats i comptes anuals de l'AMB, l'IMT, l'IMPSOL, el Consorci de l'Ecoparc 4, el Consorci de l'IERMB i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2019 (Exp.900437/2020)
Data de publicació: 27/04/20 16:30 h
Manteniment de la insfraestructura de dades espacials de l'AMB (IDEAMB) (Exp. 901599/19)
Data de publicació: 27/04/20 12:20 h
Fabricació i sumbinistrament per a la reposició de 8 xarxes tridimensionals de jocs infantils d'equilibri i grimpada per als parcs i platges metropolitans. (Exp. 901958/19)
Data de publicació: 27/04/20 11:40 h
Serveis informàtics pel desenvolupament i adaptació de nous productes en el Sistema d'Informació i Atenció Multicanal (SIAM), exp. 901424-19.
Data de publicació: 24/04/20 13:15 h
Adquisició temporal d'una llicència Adobe experience manager forms (AEM Forms) i els serveis de migració, consultoria i suport tècnic. (Exp. 901667/19)
Data de publicació: 24/04/20 11:10 h
Serveis informàtics associats a la implementació de tecnología de blocs a la plataforma Smart Cities i al seu suport. (Exp. 901402/19)
Data de publicació: 23/04/20 13:40 h
Assistència tècnica per a estudis de mobilitat i transport (Exp.901827/19)
Data de publicació: 22/04/20 17:05 h
Transport i tractament dels lixiviats dels Dipòsits Controlats de Pomar (Badalona), Can Fatjó dels Aurons i Can Planas (Cerdanyola del Vallès). (Exp. 901580/19)
Data de publicació: 09/03/20 14:55 h
Serveis consistent en la gestió dels serveis fixes de les jugatecambientals dels parcs metropolitans de l'àmbit Besòs. (Exp. 901474/19)
Data de publicació: 09/03/20 11:25 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya