Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Formalitzacions


Hi ha 337 formalitzacions

Contracte relatiu al Subministrament de servidors i equips de comunicacions per al CPD. Contracte basat en l'Acord Marc per a la selecció de proveïdors per al subministrament d'equips i material TIC d'emmagatzematge digital i components per a BSM. Lot 1: Subministrament d'equips i material TIC d'emmagatzematge digital.
Data de publicació: 04/12/19 18:31 h
Derivat obres menors peleteria relatives a les plataformes pel nou pati de reserva de lleons al Zoo de Barcelona
Data de publicació: 28/11/19 14:10 h
Serveis backup en Cloud Azure per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Data de publicació: 27/11/19 17:58 h
2018IDI013AML01V004 serveis de realització de tasques de treball de camp per la recollida de dades d'aforaments o comptatges a la ciutat de Barcelona, així com la obtenció d'informació o dades qualitatives que responguin als requeriments dels informes recurrents encomanats a la Direcció de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes
Data de publicació: 26/11/19 14:05 h
Derivat d'obres relatives a la retirada de cobertes amb possible presència d'amiant i substitució per coberta lleugera al Zoo de Barcelona
Data de publicació: 19/11/19 10:10 h
Servei d'anàlisi, reenginyeria, desenvolupament, configuració, posta en marxa i suport a la operació dels serveis centrals unificats d'àrea i plataforma microserveis per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Procediment basat en l'acord marc per a la selecció de proveïdors per al servei de desenvolupament i manteniment d'aplicacions amb tecnologia .Net per a BSM
Data de publicació: 18/11/19 12:01 h
Subministrament, instal·lació i manteniment d'un sistema de cobertura multi operador pels aparcaments de BSM
Data de publicació: 18/11/19 11:30 h
Servei d'assistència tècnica externa especialitzada per a les actuacions d'implantació, actualització, manteniment i revisió del Pla d'Autoprotecció del Park Güell de Barcelona (2019-2022)
Data de publicació: 18/11/19 10:37 h
Cessió d'ús d'espais per a la instal·lació de consignes automàtiques a l'Estació d'Autobusos de Barcelona-Nord
Data de publicació: 15/11/19 14:00 h
Serveis de suport, per empreses espcialitzades, als muntatges i desmuntatges d'espectacles, actes i simulars a les instal·lacions de l'Anella Olímpica
Data de publicació: 15/11/19 14:00 h
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya