Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Contractació dels serveis de manteniment, conservació i reparació de les instal·lacions municipals d'enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal·lacions de megafonia, motius nadalencs i treballs de col·locació i retirada de pancartes.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
1692/2016
Tipus de tramitació:
Ordinari
Tipus de contracte:
Serveis
Subtipus de contracte:
Serveis de manteniment i reparació
Procediment d'adjudicació:
Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient:
Compra pública d'innovació:
No
  • Alerta futura i consulta preliminar del mercat
  • Anunci previ
  • Anunci de licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

PDF PDF i XML

Dades del contracte

 
Descripció de la prestació:
La prestació dels serveis té com a finalitat principal assegurar la continuïtat i mantenir en bon estat totes les instal·lacions d'enllumenat públic, il·luminacions ornamentals, instal·lacions semafòriques, senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal·lacions de megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes i preveure possibles avaries i realitzar totes les operacions que calguin, com ara: arranjaments, reposicions, reemplaçaments, subministraments, modificacions, ... així com el seguiment de les verificacions periòdiques dutes a terme per les Entitats d'inspecció i Control, concessionàries de la Generalitat de Catalunya.
Pressupost de licitació:
2.859.562,16 € sense IVA 3.460.070,21 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
4 anys
Àmbit geogràfic:
Salou
Termini de presentació d'ofertes:
12/09/17 14:00 h
Observacions:
Recursos: Contra el contingut dels plecs i altres documents contractuals es pot deduir, amb caràcter potestatiu i previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, recurs especial en matèria de contractació presentat en el registre de l'Ajuntament de Salou o en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèvia comunicació per escrit, en el termini previst per a la interposició del recurs, de dita voluntat a l'òrgan de contractació. El termini de 15 dies hàbils per interposar el recurs començarà a comptar a partir de l'endemà del dia en què aquests documents hagin estat posats a disposició dels licitadors mitjançant la seva publicació en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Salou (pàgina web www.salou.cat). Contra l'anunci de licitació, el termini per interposar el referit recurs especial en matèria de contractació començarà a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Sistema de determinació del preu del contracte: De conformitat amb el que disposen els articles 87.2 i 302 del TRLCSP, el preu del contracte es formula per una combinació de les següents modalitats, segons la naturalesa de les prestacions definides en el plec de prescripcions tècniques:
1. Manteniment ordinari: el preu dels treballs es fixa a tant alçat.
2. Manteniment extraordinari: el preu dels treballs es determina per aplicació dels preus unitaris resultants de l'oferta guanyadora, ja que la seva execució dependrà de les necessitats correctives que sorgeixin en cada moment, sense que puguin ser determinades prèviament amb exactitud.

Subcontractació: Es permet, però limitada exclusivament als següents treballs o prestacions: subministrament d'equips d'instal·lacions electròniques; treballs de realització d'obra civil, tals com a construcció d'arquetes, canalitzacions, rases, vorades, fonamentacions i reposició de paviment i similars i d'altres que, a judici del responsable del contracte, tinguin el caràcter d'accessoris de les prestacions principals. Percentatge màxim: 15% del preu del contracte.

Revisió de preus: En aquest contracte no procedeix la revisió periòdica i predeterminada de preus.

Termini de garantia: un any a partir de la data de recepció dels treballs que són objecte de prestació, a l'acabament del contracte.

Subrogació del personal d'empresa: S'imposa expressament ex plec a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte l'obligació de subrogar els treballadors adscrits directament per l'actual empresa contractista a la prestació dels serveis licitats, en els següents termes, abast i condicions:
1. El número de treballadors per categories professionals afectats per aquesta subrogació establerta ex plec serà coincident amb el de treballadors i categories que l'empresa adjudicatària s'hagi compromès a adscriure a l'execució de les diverses prestacions que comprèn l'objecte del contracte, sense que en cap cas pugui ser inferior al mínim previst en la clàusula 18 del plec de prescripcions tècniques.
2. Els treballadors afectats tindran dret a subrogar-se en la nova empresa adjudicatària en les mateixes condicions, termes i limitacions que les previstes en l'article 101 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona, per als anys 2016-2017.
3. En tot cas, tindran prioritat en el dret d'optar per la subrogació els treballadors amb una major antiguitat en la prestació dels serveis que son objecte del contracte.

Condicions especials d'execució: El contractista ha de reservar el 50% dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l'execució del contracte, a persones en situació d'exclusió social o en greu risc d'arribar-hi, que tinguin la condició legal de desocupades i/o tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, garantint en la seva contractació la igualtat de gènere i no discriminació.
Valor estimat del contracte:
5.004.233,78 € sense IVA
Subhasta electrònica:
No
Obertura de pliques (Obertura sobres núm. 2 (Documentació tècnica) Criteris que depenen d'un judici de valor.) :
19/09/17 09:00 Casa Consistorial. Passeig de 30 d'octubre, 4 Sala de reunions de la primera planta.
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga:
Per acord escrit i per períodes màxims de dotze mesos cada pròrroga, fins a un màxim de dos anualitats, de tal forma que la durada màxima del contracte, incloses les possibles pròrrogues, no excedeixi de sis anys.

Dades de l'adjudicació

 
Es compra innovació:
No
Reserva social:
No
Data d'adjudicació del contracte:
25/01/19
Termini per a la formalització del contracte:
La formalització del contracte s'efectuarà una vegada transcorregut el termini dels 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors.
En tot cas, la formalització es durà a terme en un termini no superior a cinc dies a comptar des de l'endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o l'òrgan competent per resoldre el recurs hagi aixecat la suspensió.
Motiu d'adjudicació:
S'especificia en el document acord d'adjudicació.
Número d'ofertes rebudes:
4
Codi CPV:
50232000
Codi CPA:
33.11.12
Dades de les empreses adjudicatàries:
Denominació:
Unió Temporal d'Empreses integrada per CITELUM IBÉRICA SA
Nacionalitat:
Espanya
Import:
2.697.443,99 € amb IVA
Import sense IVA:
2.229.292,56 €
Denominació:
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU
Nacionalitat:
Espanya
Import:
2.697.443,99 € amb IVA
Import sense IVA:
2.229.292,56 €

Documentació

 
Acords:
Acord adjudicació 1692 2016.pdf PDF
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:
Figura en l'acord d'adjudicació
Informes Tècnics:
Figuren com annex a l'acord d'adjudicació.
Condicions d'execució:
Establerts en el PPT, en el PCAP i en l'oferta seleccionada.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya