Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Amb relació a la garantia definitiva , a la pàgina 19 del PCAP s'indica: E.- Garantia definitiva. Si el preu ofertat (Sobre C) és a tant alçat: Constitució per import del 5% del preu ofert en el Sobre C sense IVA; Si el preu ofertat (Sobre C) ho és en preus unitaris: Constitució per import del 5% del preu de licitació sense IVA (veure import a la clàusula 2). A la clàusula 14. Garanties, pàgina 20, s'indica: D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP. Quin import de la garantia definitiva s'exigirà a l'adjudicatari, el 5% del preu de licitació o el 5 per 100 del preu ofertat?

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
180/21
PDF PDF i XML

 

Resposta: 5% del preu ofertat, atès que la licitació és a tant alçat i no en preus unitaris.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya