Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bona tarda, En la pàgina 69 de l'annex II – Criteris de valoració del Plec de Clàusules Administratives Particulars es defineix el criteri avaluables de forma automàtica "Import econòmic total per les campanyes de comunicació periòdiques", sobre el qual es sol·liciten els següents aclariments: Aclariment 1: L'import ofert ha de ser sense cost per a l'Ajuntament o el seu cost ha d'estar reflectit en la proposta econòmica del licitador? Aclariment 2: En aquest criteri es cita el següent: "El mínim establert ha de ser d'un 2,7% del cost anual del contracte IVA inclòs". Atenent a que en l'annex 17.1. Model de presentació econòmic (Lot 1) la repercussió d'aquest import es realitza abans d'IVA, es sol·licita aclariment de com reflectir aquest concepte, degut a que en cas d'haver-lo de proporcionar amb IVA inclòs s'hauria de tornar a estructurar tot l'arxiu Excel annex ja que el facilitat per l'Ajuntament no seria vàlid. Moltes gràcies.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Manlleu
Codi d'expedient:
CTR/19/2020-2-
PDF PDF i XML

 

Resposta: Aclariment 1: L'import mínim és del 2,7% IVA inclòs i ha d'estar inclòs i reflectit dins del pressupost del contracte segons l'Annex 17.1. Aclariment 2: Es pot modificar la taula de l'Annex 17.1 per tal de poder reflectir que el mínim import destinat a campanyes de comunicació és del 2,7% IVA inclòs.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya