Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

En relació al import de licitació que es justifica al document "MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE", del LOT 1, al full nº 29 d'aquest document, apartat que corresponent al LOT 1 PART FIXA, manifestar-vos el següent: Quina incidència té aquest possible error en el sumatori de les partides? La partida corresponent denominada MATERIAL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU valorada en 53.081,63'- ¤ al pressupost, difereix del import que es detalla en el desglossament detallat en el full nº 30, apartat denominat "Pel que al material que s'ha tingut en compte" que te un sumatori de 58.884,21'- ¤. Llavors, entenem que les partides corresponents a Bombes, actuadors de vàlvula mesclador, Corretges, Filtres, Petit Material SEGONS el detall econòmic no està inclòs en el pressupost de la part fixa del contracte.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
159/2021 - 39470/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: En el document proposta inici expedient es detall la justificació de costos per cada lot. En la taula del material hi ha dos sumatori, una que corresponent al material correctiu per un import de 53.081,63¤ (on s'inclou les bombes, vàlvules mescladores, corretges, filtres, i altres petits material), i un segon import que corresponent a "total Material" per import de 58.884,21 ¤ que no s'ha tingut en compte i per tant és un error i cal eliminar (i no tenir en compte).

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya