Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

En relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori): 15-Por un lado se indica en el PPT (página 9), Punto 2.2.b "Material i equips de substitució o nova instal·lació" que la sustitución de un equipo irá todo a cargo del adjudicatario, así como la legalización correspondiente. Por otro lado, en la misma página 9 del PPT, Punto 2.2.a: "Material inclòs en el contracto" se indica que en caso de que se requiera la sustitución de algún equipo se hará una valoración conjunta entre el ayuntamiento y el contratista, la mano de obra y pequeño material no se facturan aparte, pero da a entender que los equipos sí. Así mismo se solicita un % descuento sobre precios ITEC para materiales. Finalmente, por otro lado, en el punto 3.3 Garantía Total, se indica que "es presentará el presspost del manteniment correctiu aplicant preus de material, amb aplicació d'un descompte que l'empresa haurà ofert durant la licitación, corresponents als preus de referencia de la base ITEC de l'any en curs en què es produeixi l'avaria" ¿Nos lo pueden aclarar? 16- Se indica en los pliegos que el adjudicatario asume todos los gastos de legalización de equipos/instalaciones que le falten. ¿Nos pueden indicar a día de hoy un aproximado de lo que falta por legalizar? 17. Se indica que se requiere la presencia de un total de 16 horas semanales (2 operarios X 8 h/semana = 16 h/semana), de lunes a viernes en horario normal (no nocturnidad y festividad). ¿Solicitan algún día específico de presencia de los operarios? ¿algún horario específico de presencia?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
159/2021 - 39470/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: En relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori): 15- Apartat 2.2a Material inclòs en el contracte fa referència al manteniment preventiu i correctiu que anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, per resoldre incidències de mal funcionament. La mà d'obra ni el petit material utilitzat no es facturaran a part, ja que entra dins del servei del manteniment correctiu. Apartat 2.2b Material i equips de substitució o nova instal·lació. En el cas que calgui substituir un equip malmès serà l'empresa adjudicatària qui subministrarà i es farà càrrec del material i la posada en funcionament, així com la legalització pertinent del nou equip si aquesta fos necessària. Apartat 3.3. Garantia total - Consisteix en la reparació d'avaries o anomalies que es puguin produir i que repercuteixin en el desenvolupament normal de les activitats de l'edifici. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pressupost desglossat on s'indiqui: un anàlisi de les causes de les avaries, presa de mesures preventives abans de la reparació, reparació de l'avaria, material necessari pe a la reparació, indicant quantitat, marca i model i la quantitat previst d'hores de mà d'obra , restitució de les condicions normals de funcionament i informe de les actuacions realitzades. Per tant el manteniment correctiu que assumirà l'empresa adjudicatària serà el petit material com seria vàlvuleria, bombes, sondes, filtres, corretges, vasos d'expansió i altres materials que puguin afectar al funcionament de la instal·lació. En el punt 2.2b s'indica que l'empresa adjudicatària es farà càrrec del material , aclarint que aquí volíem especificar que l'empresa adjudicatària subministrarà el material i la seva posterior instal·lació, però com s'indica en l'apartat 3.3 el cost de la reparació correrà a càrrec de l'ajuntament, previ pressupost aprovat per ambdues parts. 16-S'adjunta llistat. 17- No, però es concretarà en la posada en servei.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya