Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

1 Al PPT indica al capítol 7, que es facilitarà als licitadors ANNEX 4 amb plànols dels edificis objecte del contracte. No ens consta que hi sigui aquest document. Ens el poden facilitar? 2 Com que tenen el programa FAMA segons el PPT, ens poden facilitar si us plau un inventari complet dels equips que composen el objecte del contracte per cada lot? Nombre d'equips, marca, potencia, model i any d'antiguitat com a mínim. 3 El GMAO ha de ser FAMA? O està obert a un altre GMAO del mercat. El cost de les llicencies a càrrec de qui van? Licitador o Ajuntament? 4 Segons visita als centres, se'ns manifesta que algunes dependències, disposen d'un sistema de BMS/CONTROL DE CONSUMS? Quines son? Quin sistema tenen? Es necessari conèixer-ho per poder fer una integració del sistema. 5 Es obligatori la subcontractació dels SATS dels fabricants? Si es així, en quines condicions? Visita anual? 6 Quins equips son objecte d'aquesta subcontractació? On esta la limitació i/o exigència de subcontractar o no. 7 Hi ha una partida al pressupost del LOT 1 que es correspon a amortització de obres executades anteriorment. a. Que significa aquesta partida? b. En base a que es cobrarà? c. Es objecte de baixa? d. Quin import es el financiable i a quin termini? e. Quins treballs son els que s'han executat? f. Quin import tenen?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
159/2021 - 39470/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1- S'han facilitat els esquema o en el seu defecte els plànols. 2- Adjuntem llistat amb els equips de cada centre. 3- En el lot 3 actualment el GMAO és el Fama que disposa l'ajuntament, però per la resta de lots el GMAO l'ha de proposar l'empresa licitadora. 4- Alguns centres disposen de sistema de control de les calderes/climatitzadors. Adjuntem llistat 5- En el PPT especifica que el preu del contracte inclou el Servei d'assistència tècnica a qualsevol avís d'avaria o emergència, sense cap límit de visites ni d'horari. 6- En el PPT no s'especifica cap límit o exigència perquè s'ha tenir en compte, l'empresa contractada haurà de disposar, en tot moment, les instal·lacions en perfecte estat i funcionament. 7 a) Es una obra que es va dur a terme amb l'empresa que actualment esta donant el servei i pendent d'amortitzar b) pendent de resposta c) No es objecte de baixa. d) En la memòria justificativa es pot veure l'import a finançar i el termini es en els 3 anys del contracte. e) No s'han d'executar cap treball, son obres pendents d'amoritzar. f) En la memòria justificativa es pot veure l'import a finançar.

Documents

 
Inventari
XLS
Llistat centres amb BMS
XLS
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya