Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Benvolgut/da Us escric en relació a la publicació de l'Adjudicació de la licitació 2021/267, i observem que en l'Informe de Valoració (document adjunt) no s'ha donat cap punt en l'apartat B (millores) a la proposta de la nostra empresa, tot i que en la memòria tècnica que vam adjuntar dins el mateix sobre, pàgina 6, estava inclòs el quadre amb les millores que oferíem. Revisant la documentació presentada hem identificat que vam presentar el model de proposició econòmica que vau pujar al portal de Contractació Publica, si bé si també hem identificat que arrel de una consulta d'un altre proveïdor es va canviar el model dels annexos modificats, modificació de la qual no ens vam assabentar. Dit això, i tenint en compte que SI vam incloure les millores al document de la memòria tècnica i que tots els documents anaven dins un sobre únic, considerem que SI vam presentar les millores tècniques que oferíem i que s'haurien d'haver avaluat de la mateixa manera que la resta dels participants. Agrairíem per tant que es refés el quadre de valoració de les millores tenint present aquest fet. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o informació addicional que pugueu necessitar. Salutacions,

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/267
PDF PDF i XML

 

Resposta: En data 29 de desembre de 2021, es detecta un error en l'annex 3 del plec de clàusules administratives i es publica la resolució de modificació del PCAP el mateix dia. S'estableix com a data de presentació de les ofertes; les 14:00:00 hores del dia 5 de gener de 2022. A més, es deixa constància que l'arxiu únic a presentar els permet adjuntar qualsevol documentació addicional que creguin oportuna; ara bé, que la valoració de l'oferta es fa sobre la base de la informació continguda en la proposició econòmica i les millores (annex 3 model de proposició econòmica i millores) d'acord a l'apartat F.1. del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya