Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

1) Caldrien el certificats d'empresa com la classificació C2 i certificats del personal previst per la obra? Ens sembla llegir que per empreses amb mes de 5 anys no caldria aportar aquest tipus de certificats, es possible?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
001/21001614
PDF PDF i XML

 

Resposta: En aquest contracte no és obligatòria la classificació empresarial. No obstant, d'acord amb la clàusula 7 del PCAP, en cas que l'empresa compti amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions objecte del contracte (grup C, subgrup 2, categoria 2) pot acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la seva classificació. Així mateix, la clàusula 7 estableix que d'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: -1 cap d'obra: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l'obra de 4 hores diàries. - 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior similars a la del objecte del contracte. L'encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a l'obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs preventiu de l'obra. - 1 Responsable de les obres ha de tenir les acreditacions acadèmiques o professionals següents: Titulació de Tècnic Mig en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador/ Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació/ Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 2 anys. D'acord amb la clàusula 7, per a les empreses de nova creació (menys de 5 anys) els requisits de solvència tècnica i professional s'acreditarà únicament mitjançant el criteri de l'article 88.1.b) i c) LCSP (nombre mínim de personal tècnic i títols o acreditacions acadèmiques o professionals dels tècnics), no sent necessària l'acreditació de l'import anual mínim que l' empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya