Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

La consulta és en relació a la qüestió de que l'empresa acrediti feines similars. Han de ser necessàriament Memòries relatives a activitats de Recerca, o es poden entendre vàlides les Memòries realitzades per altres sectors o àmbits (per exemple: entitats sense ànim de lucre, industrials, financeres¿)? Del personal a adscriure tenim el mateix dubte, és possible que un creatiu o un desenvolupador web pugui acrediti experiència en altres sectors diferents al de Recerca?

Òrgan de contractació:
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Codi d'expedient:
ICREA - 2021/07/05 MEM
PDF PDF i XML

 

Resposta: Com a resposta ens remetem al contingut dels plecs, que són clars en aquest sentit quan disposen: i. "Solvència tècnica o professional: a. Haver realitzat, durant els darrers tres (3) anys, com a mínim tres (3) projectes del mateix tipus o naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte a licitar (és a dir, elaboració de memòries anuals en el sector de la recerca), quin import conjunt representi, com a mínim, l'equivalent al 70% de l'anualitat mitja del contracte. (...) ii. Adscripció de mitjans: Atenent a les característiques del contracte que es pretén licitar i la necessitat que l'empresa adjudicatària compti amb els mitjans personals necessaris per a assegurar l'obtenció dels resultats perseguits, s'entén oportú requerir així mateix l'adscripció de mitjans. En concret, els licitadors hauran de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials suficients a l'efecte, segons el requerit al Plec de Prescripcions Tècniques i, en particular, els següents: a. 1 Responsable i coordinador/a de projecte sènior amb un mínim de 10 anys d'experiència en el sector de la recerca. b. 1 Creatiu/va, dissenyador/a gràfic/a i maquetador/a sènior amb un mínim de 5 anys d'experiència en el sector de la recerca. c. 1 Programador/a i desenvolupador/a web sènior (full stack developer) amb un mínim de 5 anys d'experiència en el sector de la recerca. (...)" D'acord amb l'anterior, doncs, les empreses licitadores hauran d'acreditar, quan així els sigui requerit, entre d'altres qüestions, en relació amb la solvència tècnica, que han realitzat en els darrers tres (3) anys, com a mínim, tres (3) projectes de desenvolupament de memòries anuals en el sector de la recerca (amb indiferència de la naturalesa del destinatari dels serveis, sempre que els mateixos tinguin per objecte l'àmbit de la recerca). El mateix succeeix en el cas de l'equip mínim a adscriure al contracte. Tot això es troba degudament recollit a la clàusula 8. Solvència del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Salutacions, ICREA

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya