Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Molt bon dia, Estem treballant en les propostes per a presentar-nos a la licitació publicada amb número d'expedient 2101AM01 i tenim alguns dubtes al respecte: 1. En relació a la documentació relativa als criteris de valoració subjectiva per a la proposta 1 (Molinet) del Lot 2: La proposta que cal presentar és: a) un molinet nou que segueixi la línia gràfica dels exemples facilitats al briefing del Gel i les Pinyes i mostrar com aquest nou molinet es podria integrar amb les marques anunciants? o b), una proposta creativa sobre com integrar els molinets ja existents amb les marques anunciants? 2. En relació a la documentació relativa als criteris de valoració subjectiva per a la proposta 2 del Lot 2: Segons el briefing facilitat, a la proposta per a la Telepromoció amb rodatge, hi ha un apartat on s'especifica la documentació a presentar: · Proposta que contingui guió i storyboard · Pressupost stàndard per a aquest tipus de peces A la resta de propostes, però, no apareix aquest punt i ens crea confusió. Això vol dir que, excepte a la proposta 2 del Lot 2, s'espera que a totes les propostes es presenti la documentació detallada a la pàgina 9 del Plec de Clàusules Administratives? · Storyboard amb la proposta creativa · Pla de producció · Referències visuals · Maqueta audiovisual (opcional) També, en el briefing de la proposta 2 del Lot 2, es detalla el pressupost màxim (20.000¤) però a la resta de propostes dels lots no s'indica el pressupost màxim. Els preus per a cadascun dels serveis apareixen únicament al Plec de Prescripcions Tècniques excepte en aquesta proposta 2 del Lot 2. Els 20.000¤ relatius a la Proposta 2 del Lot 2 però, no surten reflectits al Plec de Prescripcions Tècniques. 3. En relació a la documentació relativa als criteris de valoració subjectiva per a la proposta 1 (Campanya de cadena) del Lot 1: Al briefing s'especifica que és important tenir en compte la peça musical que donarà sentit a la campanya. Més enllà de les especificacions tècniques / característiques que ha de tenir la cançó en qüestió, s'espera que l'empresa licitadora aposti per una cançó en concret ja sigui existent o de nova creació? Si es presenta una idea tancada amb una cançó concreta, la cessió dels drets d'explotació corren a càrrec de l'empresa licitadora dins la seva oferta econòmica? S'espera que la proposta de la campanya es faci amb el consentiment del grup musical? 3. En relació a l'oferta econòmica: Els preus que cal detallar són els preus unitaris de les propostes que presentem per a cadascun dels lots? És a dir, si presentem una idea de molinet integrat, el preu que indiquem a l'Annex 2 és el preu unitari per a dur a terme aquell molinet? Si el preu detallat al Plec de Prescripcions Tècniques per al molinet integrat és d'entre 4.300¤ a 4.700¤, això vol dir que la nostra oferta econòmica ha d'estar entre aquest interval? Si no ho està, es pot considerar una oferta amb valor anormal o desproporcionada? Moltes gràcies per l'atenció,

Òrgan de contractació:
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Codi d'expedient:
2101AM01
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia ! Responem per ordre els dubtes: 1. El que s'espera és una proposta creativa que segueixi la línia conceptual que hem obert amb els molinets que se centren en el play3, triangle, (el del gel, pinyes, etc) i que integri una marca. Al plec de la concurrència es va ometre per error quina marca es pot fer servir per integrar al molinet. Suggerim fer-ho amb la Fageda, per tenir el brief i valors de marca a la campanya d'estiu inclosa al mateix plec. Es tracta, doncs, de trobar vies creatives per fer aquesta integració, sabent que play3/trianle i marca seran els eixos centrals de la peça. 2. Certament pot crea confusió al ressenyar-ho en el brief. La documentació a presentar per a totes les propostes és la detallada en el PCA apartat 9.4.2. El que s'ha de presentar per a TOTES LES PROPOSTES en el contingut del sobre B és: . Storyboard amb la proposta creativa · Pla de producció · Referències visuals · Maqueta audiovisual (opcional) En el PPT, apartat 10, s'informa els preus que actualment està abonant la CCMA, SA pels diferents serveis licitats. En el cas de les telepromocions s'indica "pressupost a definir per campanya" la qual cosa vol dir que en cada oferta de telepromoció es marcarà un pressupost màxim ja que ve determinat per la marca anunciant. Per aquest motiu s'ha indicat en el brief, a títol informatiu, però en cap cas és limitatiu. Tot i així, els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica en el contingut del sobre C, tal com es detalla en la clàusula 9.4.3. del plec de clàusules administratives particulars. No està permès incloure cap preu en la documentació del sobre B. 3. A la realitat, històricament hem optat per les dues vies. És a dir, s'han fet cançons ad hoc (Campanya d'estiu 2019, Lildami) o bé s'han fet servir cançons ja existent (Campanya d'estiu 2020, Suu). TVC té un Departament dedicat a l'edició musical que gestiona drets i tracta amb els respectius artistes. En qualsevol dels dos casos anteriors es comptava amb el consentiment explícit i per contracte dels artistes i els respectius equips de management. A banda, cal dir, TVC té acords amb SGAE que faciliten l'ús en peces de producció pròpia d'artistes nacionals, internacionals, etc La prioritat, òbviament, és la dinamització del teixit cultural i musical català. Al tractar-se d'un exercici teòric, en aquest cas la clau és veure l'enfoc i potencial de la peça musical i com ajuda i suma a la proposta de campanya en general. Més enllà de la gestió i costos de drets, això és el que compta. Per tant, seria bo incloure referents i enllaços a la peça que es tria, a la sonoritat que es busca, etc 4. En relació a l'oferta econòmica: 1. Els preus que cal detallar són els preus unitaris de les propostes que presentem per a cadascun dels lots? CORRECTE 2. És a dir, si presentem una idea de molinet integrat, el preu que indiquem a l'Annex 2 és el preu unitari per a dur a terme aquell molinet? CORRECTE 3.Si el preu detallat al Plec de Prescripcions Tècniques per al molinet integrat és d'entre 4.300¤ a 4.700¤, això vol dir que la nostra oferta econòmica ha d'estar entre aquest interval? Els preus detallats en el plec de prescripcions tècniques són informatius. No són preus màxims. És informació perquè els licitadors coneguin els preus de referència que està pagant la CCMA, SA habitualment per aquest tipus de feines. Els licitadors podran fer l'oferta econòmica que estimin oportú. 4. Si no ho està, es pot considerar una oferta amb valor anormal o desproporcionada? Atenent a la resposta anterior a priori no es considerarà anormal o desproporcionada. Per considerar una oferta anormal o desproporcionada es tindrà en compte el que preveu la clàusula 11.2 del plec de clàusules administratives particulars.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya