Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia, Referent a la documentació a presentar per al Servei de consultoria i assistència tècnica vinculats al procés de co-creació iteratiu del pla d'acció integrat del projecte riconnect en el marc de la segona fase del programa europeu URBACT III en sorgeixen els següents dubtes: 1.En el cas que es recorri a mitjans d'altres empreses, és necessari que aquestes compleixin amb els requisits que se'ls hi demana al licitador? És a dir, cal que aquestes estiguin inscrites al RELI o al ROLECE i que tinguin la solvència econòmica exigida al PCAP? 2. En el cas que es recorri a mitjans d'altres empreses, entenem que cal que omplin i firmin la Declaració responsable de l'annex I del PCAP, en aquest document hi ha un paràgraf que especifica que cal estar inscrit al RELI i, un altre que especifica que cal complir la solvència econòmica, si no són els licitadors del concurs es podria anul·lar els paràgrafs? 3.Cal presentar l'Annex III en la documentació de l'oferta? 4. EN el PCAP Clàusula 11 s'especifica que la documentació estarà disponible en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf , però no funciona l'enllaç, es podria facilitar l'enllaç correcte? Restem a l'espera de les respostes. Moltes gràcies i salutacions,

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902128/21
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1.Segons l'establert en l'article 75 de la LCSP, per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb ella, sempre que es demostri que durant tota la durada de la execució del contracte disposarà de la solvència i mitjans. En el cas que es recorri als mitjans d'una altra empresa per al compliment de la solvència si que és necessari que les dues empreses estiguin inscrites al RELI o al ROLECE. En canvi, si es recorre als mitjans d'una altra empresa per poder complir amb l'adscripció de mitjans humans, per exemple, no és necessari la inscripció. Es necessari que es compleixi la solvència tècnica i econòmica en la licitació, si es recorre a mitjans d'altres empreses entre les dues han de complir amb la solvència exigida en el plec. 2. En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, s'ha d'indicar aquesta circumstància al DEUC o a la declaració responsable i s'haurà de presentar un altre DEUC o declaració responsable separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri. En el DEUC o declaració responsable ha de constar i s'ha de posar de manifest que es disposa dels mitjans de solvència/ altres mitjans que facilitarà al licitador per participar en el procediment y, amés, que no es trobi en prohibició de contractar. Relacionat amb la primera pregunta, en funció de la circumstància concreta s'haurà d'eliminar o no el paràgraf concret. 3.És necessari presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la que es posi de manifest on han d'estar ubicats els servidors i des d'on s'hagin de presentar els serveis associats als mateixos. Aquesta declaració s'ha de presentar segons l'Annex III del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Per tant, s'ha de presentar l'Annex III degudament complimentat. 4. Adjuntem el link de nou verificat. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya