Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

1. En relació a l'apartat 6.6 - Vehicles provisionals del PPTE, es demana indicar si els vehicles provisionals a aportar al 1r període únicament poden restar en servei fins el dia que finalitzi el primer període o poden allargar la seva operativitat en el segon període també? Idem pels vehicles provisionals que possiblement s'haurien d'aportar en el 2n i 3r períodes. 2. A l'Annex 5 del PPTE es presenta el personal adscrit al servei de l'empresa Rosanbus SL subjecte a subrogació. Es demana la informació del personal a subrogar corresponent a la línia PR4, addicional a la presentada al A5.1, ja que aquesta línia actualment forma part d'una nova concessió diferent de l'operador previ (del qual si es troba la informació mencionada al Plec). 3. En relació al primer apartat de la memòria tècnica del sobre B: 1.1 Operativa del Servei. Sol·licitem verificar si s'ha d'incloure la planificació de la línia L17, tenint en compte que com diu el Plec no forma part del servei base. Si no és així seria objecte de valoració addicional? 4. En relació a l'apartat 5.1.2 Línies del servei base i A.1.2.2 Itineraris i parades on defineixen la longitud i la consecució de parades per sentit per la línia M13 respectivament. Després d'analitzar els recorreguts s'han trobat certs errors, si us plau sol·licitem confirmar si les longituds per cada sentit són correctes i així mateix el llistat de parades consecutives per aquesta línia en cadascun dels sentits. Quin impacte suposa aquest efecte en el càlcul total de quilòmetres del Plec?

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901618/2020
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1- L'apartat 6.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques indica que els vehicles provisionals prestaran servei fins el moment en què siguin substituïts per vehicles definitius. L'apartat 6.4 del PPTE estableix les condicions de les aportacions de flota i, en concret, els terminis previstos per a l'aportació dels vehicles definitius que han de substituir els vehicles provisionals. 2- A la resposta a la pregunta anterior del 20/11/2020, 18:25, s'adjunta la informació en relació amb el personal objecte de subrogació adscrit a la línia PR4. La informació ha estat facilitada per l'actual empresa operadora del Servei públic de transport col¿lectiu urbà de viatgers en autobús a l'Àrea Portuària de Barcelona i a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) en data 20/11/2020, en compliment amb l'obligació recollida a l'article 130 de la LCSP. 3- L'apartat "12.1 Contingut del sobre B" del Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contingut de la proposició pel que fa al criteri 'Operativa del servei' ha d'incloure la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'. Les línies que conformen el servei base objecte de licitació en cadascun dels períodes es presenten a l'apartat 5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques. La línia L17, doncs, no forma part del servei base i, per tant, no s'ha de considerar a la 'Programació detallada del servei base proposada per l'empresa licitadora'. Tampoc no serà objecte de cap valoració addicional, ja que no ha estat previst així als criteris de valoració definits a l'apartat "11.1 Criteris dependents d'un judici de valor" del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 4- A la 'Programació detallada del servei base' que les empreses licitadores han de presentar a la seva oferta s'ha de considerar que, en referència a la línia M13, les longituds recollides a l'apartat 5.1 del PPTE corresponen al sentit contrari, i respecte els itineraris i parades s'adjunta un nou llistat que actualitza l'anterior recollit a l'apartat A1.2.2 del PPTE. Els horaris recollits a l'apartat A1.3.2 del PPTE es corresponen al sentit indicat. En tot cas, les magnituds estimades del servei base recollides a l'apartat 5.2.2 del PPTE seran els valors de referència que les empreses licitadores hauran de considerar en l'elaboració de l'estudi econòmic justificatiu que han d'incorporar al sobre C. Els valors recollits a l'apartat 5.2.2 del PPTE també seran els valors de referència que l'AMB considerarà per al càlcul del Cuom i el Cu corresponents a cada oferta, tal i com s'estipula al PCAP.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya