Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Vista la documentació penjada respecte a les fitxes técniques dels marcadors i de les cistelles de basquet, aquesta no fa mes que ratificar el INCOMPLIMENT del Pleg de descripcions técniques , de les cistelles de Sport System ofertades .Aquestes cistelles NO TENEN un sistema de plegat manaual automátic amb molles com es defineix al pleg , dons plegan electricament amb mecanisme de oli hidráulic.Tampoc tenen un sistema de recolcament al terra , amb marc perimetral, per repartir les cárregues com també s¿estableix al pleg. Es OBVI per tant que NO CUMPLEIXEN amb les especificacions técniques perfectament detallades al pleg de prescripcions técniques.Encara que la proposta de les cistelles Sport System pugui o no, fer la seva funció , ho faría en tot cas ,amb diferents mecanismes als exigits explícitament al Pleg técnic, de un cost molt inferior al cost del que defineix el Pleg , i per tant han d¿esser ELIMANDES.Esperant la seva resposta, ens reservem interpossar el corresponent RECURS LEGAL per la via que correspongui.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSU/21008
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bona tarda, D'acord amb la notificació de la resolució adjudicació del contracte de referència, que us vam traslladar el passat 10 d'agost de 2021 (RS2021013298) i que vau fer lectura el mateix dia 10 d'agost de 2021, podeu realitzar les actuacions següents: Recórrer potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació. O impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació. Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya