Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

En el cas de que es presenti una plataforma subcontractada d'un tercer. S'aceptarà la cessió de solvencia tècnica del subcontractat que aporta aquesta plataforma?.

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
21SER0100
PDF PDF i XML

 

Resposta: D'acoord amb la clàusula 10.3 del PCAP les empreses licitadores poden recórrer per a l' execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. Així mateix, d'acord amb la clàusula 11.10.1 del mateix plec, en el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya