Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Nos dirigimos a ustedes a raíz de unas dudas surgidas sobre la Licitación de la Ciutadella del Conocimiento que a continuación le enumero: ¿ ¿Es necesario que sea el mismo arquitecto el Redactor del Proyecto Básico que Director de Obra o puede tratarse de personas distintas? ¿ En el caso de concurrir como UTE, ¿de qué forma se certifica la experiencia? ¿ ¿Puede tratarse de un arquitecto internacional? ¿ ¿La persona que acredite la experiencia tiene que ser el firmante? ¿ ¿Puede presentarse una empresa en vez de un arquitecto?

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
UPF-2021-0027
PDF PDF i XML

 

Resposta: - Si, és necessari haver redactat el projecte bàsic i la direcció d'obra de l'edifici, observi com a experiència específica es diu "ha de complir les dues condicions següents". - L'apartat 10.6 indica que l'acreditació de la participació dels tècnics en projectes específics (10.1 b, c i d) es realitzarà prioritàriament mitjançant documentació de tercers: certificats de bona execució, declaracions responsables de l'entitat o client que va tenir el tècnic prestant el servei. En cas que el licitador sigui una societat, s'admetrà junt amb la documentació indicada anteriorment, documentació acreditativa de la relació professional o laboral amb el tècnic durant el temps en què es va prestar el servei. Si la voluntat seva és presentar-se amb el compromís de constituir-se en una UTE, la experiència a acreditar serà la dels professionals que formaran l'equip, d'acord amb els requeriments de l'apartat 10.6. - La licitació està oberta a la presentació de professionals de qualsevol nacionalitat. - El professional que acrediti l'experiència és qui ha d'assumir el projecte i l'execució. - Es permet la presentació d'una empresa sempre i quan a l'empresa figuri el director de l'equip o l'encarregat de dirigir els treballs i sigui un arquitecte i autor del projecte que es presenti per valorar a la primera fase (Apartat 9.2) - Si, es necesario haber redactado el proyecto básico y la dirección de obra del edificio, observe como experiencia específica se llama "tiene que cumplir las dos condiciones siguientes". - El apartado 10.6 indica que la acreditación de la participación de los técnicos en proyectos específicos (10.1 b, c y d) se realizará prioritariamente mediante documentación de terceros: certificados de buena ejecución, declaraciones responsables de la entidad o cliente que tuvo el técnico prestando el servicio. En caso de que el licitador sea una sociedad, se admitirá junto con la documentación indicada anteriormente, documentación acreditativa de la relación profesional o laboral con el técnico durante el tiempo en que se prestó el servicio. Si la voluntad suya es presentarse con el compromiso de constituirse en una UTE, la experiencia a acreditar será la de los profesionales que formarán el equipo, de acuerdo con los requerimientos del apartado 10.6. - La licitación está abierta a la presentación de profesionales de cualquier nacionalidad. - El profesional que acredite la experiencia es quien tiene que asumir el proyecto y la ejecución. - Se permite la presentación de una empresa siempre y cuando a la empresa figure el director del equipo o el encargado de dirigir los trabajos y sea un arquitecto y autor del proyecto que se presente para valorar a la primera fase (Apartado 9.2)

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya