Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

A les bases del concurs a la part de solvència tècnica diu: a) Arquitecte director de l'equip (o dos, en el cas de proposar l'autoria conjunta): Requisits: - Titulació: Arquitectura superior - Experiència professional mínima de 10 anys des de la data de col·legiació - Experiència específica, ha de complir les dues condicions següents: ¿ participació com autor, en la redacció d'un mínim d'1 projecte de complexitat tècnica similar, en els darrers 20 anys, i ¿ director d'obra mínim d'1 projecte d'edifici de complexitat tècnica similar, en els darrers 20 anys En el punt de criteris de valoració diu: b) QUALITAT (fins a 45 punts): El Jurat valorarà diversos aspectes d'1 projecte de complexitat tècnica similar en els darrers 20 anys, on hagi participat en qualitat d'Autor o coautor del projecte. En particular, es puntuaran de manera independent els àmbits que s'exposen a continuació: És necessari haver fet la direcció d'obra de l'edifici? Es podrien presentar diversos projectes els quals no s'han executat? En las bases del concurso a la parte de solvencia técnica dice: a) Arquitecto director del equipo (o dos, en el caso de proponer la autoría conjunta): Requisitos: - Titulación: Arquitectura superior - Experiencia profesional mínima de 10 años desde la fecha de colegiación - Experiencia específica, tiene que cumplir las dos condiciones siguientes: ¿ participación como autor, en la redacción de un mínimo de 1 proyecto de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años, y ¿ director de obra mínimo de 1 proyecto de edificio de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años En el punto de criterios de valoración dice: b) CALIDAD (hasta 45 puntos): El Jurado valorará varios aspectos de 1 proyecto de complejidad técnica similar en los últimos 20 años, donde haya participado en calidad de Autor o coautor del proyecto. En particular, se puntuarán de manera independiente los ámbitos que se exponen a continuación: Es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio? Se podrían presentar varios proyectos los cuales no se han ejecutado?

Òrgan de contractació:
Universitat Pompeu Fabra
Codi d'expedient:
UPF-2021-0027
PDF PDF i XML

 

Resposta: Si, és necessari haver fet la direcció d'obra de l'edifici, observi com a experiència específica es diu "ha de complir les dues condicions següents". A efectes de valoració de la primera fase del Jurat només es pot presentar 1 projecte i ha d'haver-se executat. Si, es necesario haber hecho la dirección de obra del edificio, observe que como experiencia específica se indica "tiene que cumplir las dos condiciones siguientes". A efectos de valoración de la primera fase del Jurado solo se puede presentar 1 proyecto y tiene que haberse ejecutado.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya