Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

En relació a l'apartat 5.Classificació dels licitadors i acreditació de solvènciapresarial es detalla la següent classificació: G,6,4e. La nostra empresa pertany a un Grup empresarial, el qual està principalment format per dues empreses i en la qual és la segona empresa la que té en vigència la classificació amb la categoria requerida entre d'altres (G,6,4). Per tal d'evitar realitzar una presentació en UTE interna entre empreses del mateix grup i per tal de presentar-nos i acollint-nos a l'article 75 LCSP, Es possible realitzar una cessió parcial de la classificació (G,6,4e) de la segona empresa del grup a la nostra? Gràcies

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901162/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: Efectivament pot constituir una UTE, o en cas de no voler-ho fer així, pot presentar un compromís en el sentit de l'article 75, però més exhaustiu que haurà de contenir el següent: - Haurà de constar que el tercer l'hi cedeix la classificació per aquesta obra en concret - l'empresa cedent haurà de comprometre's a assumir les obligacions que es derivin de la totalitat del contracte de forma solidaria amb el licitador en cas de resultar adjudicatari - l'empresa cedent ha de manifestar que no està incursa en prohibició de contractar - el licitador ha de manifestar que comptarà amb els mitjans de l'empresa cedent de la classificació durant tota l'execució del contracte i que seran efectivament els que empri, es a dir, que serà l'empresa cedent la que executi les unitats d'obra afectades per la classificació de referencia. - el compromís haurà d'estar signat per ambdues parts

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya