Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes de l'empresa LUNET i respostes.

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Abrera
Codi d'expedient:
1175/2020
PDF PDF i XML

 

Resposta: A la pàgina 60 del PCAP s'indica que el cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 serà íntegrament assumit entre els diferents adjudicataris dels lots 1, 2 i 3. Per altra banda, en el desglossament del pressupost base de licitació dels lots 1, 2 i 3 (pàgina 6-10 del PCAP), com a concepte de Control de Qualitat auditor extern no s'especifica cost. Segons això, entenem que el cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 no es troba inclòs dins del pressupost base de licitació dels lots 1, 2 i 3, i per tant encara que sigui assumit per l'adjudicatari dels lots 1, 2 i 3, aquesta facturació serà a banda. És correcte? Si la nostra apreciació és correcte, voldríem saber si en aquesta facturació a banda es podrà carregar un % de despeses generals i benefici industrial sobre l'import adjudicat corresponent al "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4? L'adjudicatari de cada lot s'haurà de fer càrrec del cost de les auditories, no incloses al PBL, segons allò expressat en la pàgina 60 del PCAP (ho reproduïm a continuació): "Auditories: El cost del "control i supervisió dels serveis" relatiu al lot 4 serà íntegrament assumit entre els diferents adjudicataris dels lots 1, 2 i 3 amb el següent percentatge cadascun d'ells: - Lot 1: 37,60 %. - Lot 2: 24,27 %. - Lot 3: 38,13 %. Essent l'import màxim per cada lot el següent: - Lot 1: 23.999,79 euros. - Lot 2: 15.491,35 euros. - Lot 3: 24.338,09 euros. Els adjudicataris satisfaran aquests imports a l'Ajuntament d'Abrera." A la pàgina 11 del PPT, en el punt 4.7 condició Tercera, s'indica que les bosses de residus han d'anar totes serigrafiades amb el nom de l'empresa adjudicatària. Podrien confirmar si aquesta clàusula aplica? No és necessari que les bosses de recollida de residus siguin serigrafiades. En referència als criteris de judici de valor del lot 2, s'ha observat que es requereix l'aportació com a millora d'assecadors de cabells. Podrien especificar per a quins edificis del lot 2 correspon aquesta millora? Pertany al Centre Aquàtic Municipal. Es requereixen mitjans auxiliars d'elevació, com plataformes elevadores, per a la neteja de vidres de difícil accés en algun dels edificis objecte de contractació? En cas afirmatiu, ens podrien indicar en quins edificis? Entenem que a la visita ho veurem, però per si de cas no podem visitar tots els edificis. Moltes gràcies. En principi no és necessari, el que si es necessita són pértigues d'aigua osmotitzada. Sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti la següent informació: 1. Percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any d'execució del servei. 2. Que no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social. 3. Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. 4. Que no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors." No tenim constància de que cap de les dues empreses adjudicatàries tingui cap dels problemes citats. En el cas de l'absentisme mig de l'últim any no tenim cap informació del mateix; és una informació a sol·licitar a les empreses que presten els serveis actualment, atès que no es una informació objectiva. Els càlculs del cost del servei han estat calculats amb un 8% d'hores d'absentisme el que representa aproximadament el 3,5% del cost del personal.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya