Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia, Pel que fa als Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, hi ha criteris que no ens encaixen amb l'objecte de la licitació, degut a que fan referència a construccions d'EDAR, i instal·lacions elàctriques i de control. Els anomenem a continuació: Criteri de valoració 1: "Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i manteniment futurs. " Criteri de valoració 2: "Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. | Millores sobre els aspectes ... o d'eficiència energètica. | Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions." Criteri de valoració 3: Tot el que es valora fa referència a la construcció d'un EDAR Criteri de valoració 4: "...proposta de pla d'autocontrol de qualitat específic per la present obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l'obra civil, els equips electromecànics i elèctrics." Volem rebre resposta sobre si aquests criteris son un error. Gràcies i salutacions,

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2000962
PDF PDF i XML

 

Resposta: Atesa la modificació dels criteris de L'APARTAT VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES OFERTES MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA LLETRA H DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, regulador de la contractació "REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962., es deixa sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de febrer de 2021, s'aprova un nou plec de clàusules administratives particulars i es retrotrauen les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives particulars.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya