Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Hi ha una serie d'aspectes dels criteris de valoració que no encaixen amb l'objecte del projecte, s'esta parlant d'un projecte de restauració de bosc de ribera i per tant creiem que els següents criteris no hi encaixen: - Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i manteniment futurs. (màxim 5 punts) · Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. (màxim 5 punts) · Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions. (màxim 3 punts) · Planta general (EDAR i col·lectors). · Diagrames de flux (línia d'aigua i línia de fangs). · Xarxes generals de conduccions (aigua, fangs, electricitat i control). · Planta de distribució interior de les edificacions. · Façanes i acabats de les edificacions. · Altres

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2000962
PDF PDF i XML

 

Resposta: Atesa la modificació dels criteris de L'APARTAT VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES OFERTES MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA LLETRA H DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, regulador de la contractació "REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962., es deixa sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de febrer de 2021, s'aprova un nou plec de clàusules administratives particulars i es retrotrauen les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives particulars.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya