Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

volem saber si la nova classificació incorporada (K2-2 ) es pot solventar amb la solvència tècnica de l'empresa subcontractadada?

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
3716/2020
PDF PDF i XML

 

Resposta: Si, tenint en compte el compliment dels requisits de l'article 79 de la Llei de Contractes del sector públic: 1. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l'empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar. Quan una empresa vulgui recórrer a les capacitats d'altres entitats, ha de demostrar al poder adjudicador que pot disposar dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. El compromís a què es refereix el paràgraf anterior l'ha de presentar el licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l'article 145, amb el requeriment formalitzat previ de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 150, sense perjudici del que estableix l'apartat 3 de l'article 140. S'haurà de presentar un DEUC independent per cadascuna de les empreses

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya