Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Habitualment, per licitacions similars, es demana justificar l'experiència aportant treballs similars, de l'autor i adjunt, i justificar els anys d'experiència de la resta dels tècnics col·laboradors. Per això volia confirmar si, en cas de resultar adjudicataris, s'hauran d'acreditar els treballs de l'autor i adjunt, o també el número de projectes dels col·laboradors.

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
165/2021
PDF PDF i XML

 

Resposta: PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA: 3.2. La solvència tècnica o professional de l'empresari haurà de ser acreditada per: a) Relació dels projectes executats en el curs dels cinc últims anys, que tinguin el mateix objecte o similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 50% de l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució. S'han d'haver executat com a mínim dos projectes similars. b) L'equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d'aquest contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades, a l'empresa que s'indiquin en la clàusula 5 "Organització del Consultor" del Plec de Bases Tècniques d'aquesta licitació. S'haurà d'acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l'historial professional de l'equip i còpia de les seves titulacions acadèmiques. PER LA VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ Valoració de l'experiència de l'autor/a i redactors/es del projecte. Valoració màxima 10 punts La valoració de l'experiència de l'autor/a i redactors del present encàrrec en estudis similars ve fonamentada en la importància de que l'expertesa d'aquestes figures en redacció de projectes semblants és una garantia per l'execució objecte d'aquesta licitació. Es valorarà l'elaboració d'estudis urbanístics, ambientals i projectes relacionats amb la gestió de residus de cada tècnic que s'adscriurà. Nº DE PROJECTES 1-2 3 punts 3-4 6 punts 5 o mes 10 punts La puntuació d'aquest apartat serà la suma dels punts obtinguts per cada membre de l'equip de redacció. Per tant, en cas que l'empresa hagi acreditat experiència segons el plec de diferents membres de l'equip i s'hagi valorat, s'haurà d'acreditar.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya