Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

DUBTES DEL PLEC TÈCNIC 4.- En l'article 39 del PPT es diu que en temporada alta es previst de fer 4 recollides setmanals de matèria orgànica i que en cap cas s'hauran de fer en dies consecutius. Hem d'entendre que la prohibició de recollides consecutives es tracta d'un error i que el que si es vol es el repartiment dels dies de recollida de la manera més equilibrada possible? 5.- En l'article 40 del PPT es menciona la recollida de matèria orgànica d'origen comercial els diumenges, amb especial atenció als restauradors. Per la seva part, l'article 38 especifica que la recollida comercial es farà de dilluns a dissabte. Cal recollir la matèria orgànica d'origen comercial els diumenges? 6.- En relació a la llista de subrogació del personal ens sorgeixen alguns dubtes: a.- En l'annex IV del PPT, relació de treballadors a subrogar, així com en l'aclariment publicat en data 12-novembre al respecte, es relaciona la REMUNERACIÓ ANUAL BRUTA de cada treballador. Es tracta del salari brut percebut pel treballador o del cost total (incloses despeses socials i cotitzacions) ? b.- -En l'Annex II del PPT, memòria econòmica justificativa del tipus, en el capítol 2 corresponent a despeses de personal, es detalla el cost de cada categoria com suma del sou brut anual, seguretat social, una partida de varis i una de EPI's. En aquest mateix detall s'observa que la despesa en seguretat social correspon a un 22.5-28.6% del total brut anual en cada cas, percentatges inferiors als legalment establerts; és correcte? c.- -En l'Annex II del PPT, memòria econòmica justificativa del tipus, en el capítol 2 corresponent a despeses de personal, apareixen categories laborals que no es corresponen al llistat de subrogació, s'ha suposat alguna equivalència entre llistat de subrogació i personal a adscriure al contracte? En cas afirmatiu quina és la equivalència que s'ha suposat? 7.- En l'Annex II del PPT, memòria econòmica justificativa del tipus, en el capítol 1 corresponent a inversions, apareixen, entre altres, com vehicles a adscriure al contracte 1 recol·lector de càrrega posterior, 1 recol·lector de càrrega superior i 1 camió de recollida porta a porta comercial bicompartimentat. Per la seva banda hi ha hagut algunes preguntes i respostes anterior on sembla que el vehicle de recollida selectiva de càrrega superior pot ser usat no adscrit al contracte. S'ha de contemplar la adscripció al contracte d'un recol·lector de càrrega superior? Quin és el llistat de vehicles nous a adscriure al contracte que s'ha de considerar?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Puigcerdà
Codi d'expedient:
2509/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Pregunta 4.- És així, només es pretén establir un criteri d'equilibri entre les recollides al llarg de la setmana. Pregunta 5.- Si, cal recollir-la amb el servei nocturn de recollida tenint en compte aquests criteris establerts en el plec. Quant al requeriment de l'article 38 es refereix a la recollida comercial diürna. El que especifica l'article 40 és que s'haurà de recollir l'orgànica comercial els diumenges, i aquesta recollida ja s'haurà o es podrà fer amb els equips de nit. Pregunta 7.-L'article 20 estableix de forma general, la llista de vehicles necessaris per a la realització del servei, com es pot veure en els criteris de judici de valor, aquests recursos materials (punts A.1 i A.2 es defineix com a abast de valoració amb criteris de judici de valor, els vehicles de càrrega superior i els vehicles de càrrega posterior). Els projectes de servei oferiran els vehicles més òptims segons el seu prokjecte tècnic, complint amb aquesta taula bàsica, i els que ofereixin els licitadors seran els que quedin adscrits al contracte: es valoraran aquests vehicles a través dels punts A.1 i A.2 dels criteris de valoració.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya