Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

2. D'acord amb les magnituds del servei especificades al punt 6.3 del Plec de Prescripcions Tècniques es calculen unes hores útils de 2.750 hores. En canvi si es comptabilitzen les hores de servei d'acord amb l'horari de servei publicat al punt 1.3 de l'oferta del servei de transport públic urbà a Cunit s'originarien un total de 2.833 hores anuals tenint en compte el funcionament durant els 250 dies feiners anuals. Sol·licitem una revisió d'aquest desfasament entre els valors d'hores útils de servei derivades de cada apartat del Plec.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cunit
Codi d'expedient:
2150/2019 bis
PDF PDF i XML

 

Resposta: "Cal fer esment que l'horari què es fa referencia en el plec, en el seu punt 6.2 Calendari i Horari, indica que l'horari és de 7:10 a 12:40 i de 14:00 a 19:40. Fet amb els que s'ha fet el càlcul d'hores. Indicar també, que l'horari establert en el plec, és com succeeix en el sector, no inalterable sinó que s'haurà de validar per l'adjudicatari tal com és preveu en el punt 8.4 Pla d'Explotació en el es demana a l'operador "L'Operador realitzarà un pla d'explotació del servei de TPU de Cunit on es definiran els paràmetres bàsics de la prestació del servei: recursos humans i materials adscrits al servei, funcionament operatiu del servei, relacions amb l'usuari i promoció del servei". Per reafirmar aquesta premissa només cal mirar els temps de pas establerts en les taules que s'adjunten, en el que queda de manifest que els temps de pas per parada presenta una folgança del servei de 11 i 13 minuts en ambdós tipus d'expedicions, curta i llarga. Aquest, doncs, es tindran que ajustar un cop adjudicat el servei (fet normal en aquest tipus de servei) i sempre per l'operador que és el que ha d'adjuntar el pla d'explotació que faci eficient el servei. Aquest fet, abans esmentat fa que les hores de servei siguin les descrites en el plec. També s'indiquen 250 dies laborables, que és la practica habitual del sector de la consultoria de mobilitat amb la que és fan els pressupostos de servei. S'entén, per tant en el sector, que els dies laborables oscil·len segons any (14 o 15 festes) però que estan situats entorn dels 247 dies reals. Per tant no hi ha cap maldat en el consultor en minvar el preu del contracte. Aquest fet encara faria que les hores reals fossin 2.730 h." S'adjunta explicació que es va donar davant el Tribunal Català de Contractes, que la va acceptar en la seva resolució 146/2020 (recurs N-2019-437), s'adjunta per a millor comprensió.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya