Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

En relació a la Clàusula 10 sobre els Criteris de valoració de les ofertes, concretament en l'apartat b) dels criteris avaluables de forma automàtica "Experiència: fins a 70 punts" (p.11), es preveu que: "Es valorarà l'experiència acreditada amb els corresponents certificats, en concret de la persona que s'assigni a la realització del servei, no del licitador de forma genèrica..." En aquest sentit, considerem que aquesta previsió contradiu disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). En concret, l'article 145.5 lletra b), que estableix que els criteris d'adjudicació han de ser formulats de manera objectiva, han de respectar els principis d'igualtat i no discriminació entre licitadors i no poden conferir a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada. D'acord amb la LCSP, no es pot fer constar en els Plecs que el servei es prestarà per una persona en concret, doncs aquesta previsió condiciona la presentació d'ofertes injustificadament, en tant que el servei pot prestar-se en qualsevol de les formes vàlides en Dret, sigui aquesta una sola persona física o un equip d'advocats especialitzats en la matèria.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Susanna
Codi d'expedient:
X2019001594
PDF PDF i XML

 

Resposta: Es tracta d'un contracte de serveis d'assessoria on cal assignar una persona per la seva execució que haurà de prestar els serveis a la seu de l'Ajuntament els dimarts a la tarda, a més de les hores que s'estableixen a remot a la clàusula 3 del Plec de clàusules tècniques, independentment que sigui una persona física o una persona jurídica la que es presenti a la licitació. Tal com s'ha assenyalat en diverses sentències, la qualitat de l'execució del contracte pot dependre de la vàlua professional de la persona encarregada de la seva execució i, per tant, aquesta qualitat es pot establir com a criteri d'adjudicació, atorgant mes punts a la persona física o empresa que disposi de més experiència. No es considera en cap cas un element restrictiu, ja que no impedeix la presentació d'ofertes com sí seria el cas que s'hagués establert com a criteri de solvència tècnica, on només haguessin pogut accedir a la licitació les persones físiques o jurídiques que haguessin complert. En aquest cas, l'Ajuntament s'hagués pogut trobar en que es presentes una empresa amb una solvència tècnica important, sense que la persona que s'assignes el contracte tingues pocs coneixements en contractació pública municipal.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya