Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

PREGUNTES FORMULADES PER L'EMPRESA BIOMEDICAL LOGISTICS EN DATA DE 4 DE JUNY DE 2020 Respecte al PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT DE MOSTRES I DE PAQUETERIA PER A L'INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA, tenim alguna pregunta més: 1. Número de terciaris i secundaris a subministrar? 2. Mesura dels embalatges secundaris a subministrar, biotarros d'un o de dos litres? 3. Quants i tipus de acumuladors a subministrar (rang 2-8ºC, rang 15-25ºC, -20ºC)? 4. Quants quilos de gel sec s'han de subministrar? Quina va ser la quantitat utilitzada en l'anterior licitació?

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2020-59
PDF PDF i XML

 

Resposta: Resposta a les apreciacions i consultes formulades per l'empresa Biomedical Logistics en relació al contracte JU-2020-59 En data 3 de juny l'empresa Biomedical Logistics va remetre un correu a la bústia de Gerència de l'IMLCFC on formulava una sèrie d'apreciacions i consultes al plec de prescripcions tècniques del contracte JU-2020-59. Posteriorment, en data 4 de juny de 2020 va remetre un altre correu on formulava quatre preguntes més. A continuació es facilita la resposta als dos correus esmentats. D'acord amb la descripció de l'objecte establerta al punt 1 del plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte JU-2020-59, l'objecte del contracte és el servei de missatgeria externa de recollida i distribució de mostres biològiques i d'objectes personals per a les activitats de l'IMLCFC. L'IMLCFC és un òrgan tècnic al servei de l'Administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, que té com a missió auxiliar els jutjats, tribunals i fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, que tinguin relació amb la medicina forense La seva activitat, per tant, ve generada per les demandes i els requeriments dels òrgans judicials, i aquesta pot ser molt variable tant en quantitat com en tipologia. La necessitat del transport de mostres, des de les diferents unitats de clínica medicoforense (a cada partit judicial) o dels centres de patologia forense, per tant, no són sempre del mateix tipus i poden variar en quantitat. Per aquest motiu, el PPT està redactat de manera que pugui cobrir totes les necessitats de transport de mostres durant el període de durada del contracte (2 anys i quatre mesos, amb possibilitat de pròrroga), encara que alguna de les previsions (p.ex. el transport de mostres infeccioses) pugui ser molt esporàdica, almenys de manera inicial. Respecte de les preguntes formulades en data 4 de juny, tal com s'ha indicat, l'objecte del contracte és cobrir totes les necessitats de transport de mostres que es produeixin durant l'execució del contracte, i aquestes poden variar molt segons els requeriments judicials d'actuació que es rebin. Tal com s'indica al punt 1 del PPT a l'annex 4 s'inclou el resum del nombre de serveis de transports de mostres prestats durant el 2018, als efectes de poder tenir una referència orientativa dels serveis requerits fora de la seu de la Divisió (on sempre cal anar com a mínim un cop a la setmana, o dos en el cas de Barcelona). Pel que fa a envasos a subministrar, en el punt 5.2 del PPT s'indiquen els requisits d'embalatge per a substàncies infeccioses, i a l'empresa contractista només se li demana que aporti l'embalatge o bolcall exterior, normalment una nevera, llevat dels casos en què sigui aportat per l'IMLCFC. Els embalatges primaris i secundaris són proporcionats per l'IMLCFC, i la seva mesura dependrà en cada del tipus de mostra i del seu volum o mida. En quant al nombre d'acumuladors a subministrar, i els quilos de gel sec a subministrar, hauran de ser els suficients i necessaris per al transport de mostres que es requereixi en cada transport, sense que es pugui predeterminar la quantitat, ni serveixi la quantitat realitzada en anys anteriors. En funció del nombre de mostres recollides cada dia, i la seva tipologia, caldrà disposar de nevera, i acumuladors o gel sec, suficient per a aquell transport. Per a cada lot, l'adjudicatari caldrà que aporti les neveres o embolcalls necessaris en funció de la demanda de serveis i les rutes a realitzar establertes a l'Annex 2 del plec de prescripcions tècniques, i sempre com a mínim una nevera per vehicle

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya