Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

1.- - A la primera pàgina del DEUC no sabem quin número és DOUE S .... DATA, PAGINA... I NÚMERO DE L'ANUNCI 2. - Diu que els documents s'han de presentar originals. Si ho hem de presentar telemàticament, la doc. Adjunta es la quina tenim escanejada i per tant no es original (escriptures, pòlisses, títols, menús.... etc) 3. - De quina manera s'ha de presentar tota la documentació i a on? On ens hem de posar per enviar-la? .- 4 Ens volem presentar a dues escoles. Hem fet dues sol·licituds i hem duplicat les instàncies i declaracions de responsables que hem trobat, però no sabem si es el que voleu i com ho voleu. 5.- - La pòl. De RC, he demanat un projecte per presentar-vos, i si els hi donen, ja farem la pòlissa. 6.- Aquesta empresa es nova del 31-12-2019, per tant no podem posar res de números dels tres anys anteriors.

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
2654/2020
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1.- Atès que no s'ha publicat la licitació en el DOUE, com diu el mateix model la informació l'ha de consignar el poder licitador ( Consell Comarcal del Berguedà). A la part final del requadre s'ha de consignar alguna informació que permeti identificar el procediment de contractació; per exemple nº d'expedient i nom ( servei de menjador escolar¿). 2.- Per originals s'entén que és documentació escanejada d'un document original. 3.- Tota la documentació s'ha de presentar mitjançant la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la qual s'han de donar d'alta. Cada document ha d'anar dins el sobre corresponent segons la configuració dels sobres i es recorda que el sobre que conte criteris que depenen d'un judici de valor no pot tenir cap indicació dels criteris automàtics. 4.- La documentació administrativa ( sobre A), és comuna per a tots els lots. Nomes es presenta un cop. La dels sobres B i C s'ha de presentar de manera independent per cada lot. Dins l'eina de presentació s'ha d'escollir el lot al que es presenta l'oferta i entrar la documentació corresponent. 5.- Segons el Plec, per acreditar l'assegurança d'indemnització per riscos professionals, el requisit s'entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment. 6.- Les empreses de nova creació no han de posar dades d'anys en que no estaven creades.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya