Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

148. Respecte a la resposta 115, en les dades de producció del sector B només s'indiquen les produccions de la fracció resta, fracció orgànica i fracció envasos. A la resposta indicada s'afirma que els residus del sector A estan inclosos en la producció del sector B. Essent actualment la recollida del sector A de les cinc fraccions, veiem que faltaria la dada de producció dels residus del sector A de la fracció vidre i de la fracció paper i cartró. També es fa notar que és necessari conèixer la producció de residus per sector i desglossat per mes, ja que a les fitxes tècniques del Lot 2, concretament les Fitxes T/RR-00 dels serveis CONTENIDORS DE "TREURE I POSAR", CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR, CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL i RECOLLIDA COMERCIAL PORTA A PORTA (RECOM) es sol·licita la dada del nombre de viatges que es realitzen a la planta d'eliminació/centre de tractament, fet que fa necessari conèixer la producció de cada sector i la producció de la recollida comercial per a poder dimensionar aquesta dada amb garanties. El fet que el servei es distribueix en dues temporades, i que les produccions varien durant l'any en un municipi amb les característiques demogràfiques com Sant Feliu de Guíxols, fan necessari que per a conèixer aquesta dada, i per a poder fer una proposta del Pla de contenerització amb garanties, es necessiti la producció dels diferents sectors per mesos. Entenent que l'actual adjudicatària coneix les produccions dels diferents recorreguts que actualment es presten al municipi, aquestes són dades de les quals disposa i que la seva no publicació vulneraria el principi d'igualtat entre licitadors, pel qual es sol·licita que es publiqui la informació de produccions de residus de les cinc fraccions per sector de recollida, desglossat també per mesos. Així també, es sol·licita la mateixa dada de producció de totes les fraccions de la recollida comercial, desglossat per mesos.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
PDF PDF i XML

 

Resposta: Adjuntem un PDF on hi ha un quadre amb la petició realitzada (document annex). Remarcar que de la Zona A treure i posar no tenim dades tal com vàrem contestar en la pregunta 115. El rebuig, la form i els envasos del sector A es comptabilitzen a la zona B càrrega posterior, i el vidre i paper estan comptabilitzats a la recollida comercial.

Enllaços

 

Documents

 
Quadre de produccions
PDF
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya