Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

131. Entenem que per a respondre al criteri 1.A.1.9 del Lot 2, només s'ha de fer referència a les causes de modificació previstes de la clàusula 31 apartat 2 següents: -Model de gestió diferent de la recollida comercial mitjançant autocompactadors -Recepció d'urbanitzacions de nova creació o urbanització de nous carrers, ja que de les altres 3 causes de modificació prevista veiem que: -L'ampliació de la unitat de servei de recollida comercial per adhesions de nous establiments es troba recollida en el criteri de valoració automàtica, i per tant aportar aquesta informació al Sobre B seria revelar informació del Sobre C. -La implementació de la tecnologia de tancament i identificació dels contenidors es troba recollida en el criteri de valoració automàtica, i per tant aportar aquesta informació al Sobre B seria revelar informació del Sobre C. -La modificació per propostes de millora de l'organització i rendiment dels serveis es troba valorada al criteri de valoració per judici de valor 1.A.2, pel que veiem que seria redundant incloure la informació un altre cop en aquest criteri. Són correctes aquestes interpretacions?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
PDF PDF i XML

 

Resposta: La interpretació correcta és la següent: La clàusula diu: "A. 1.9. Avaluació de residus i grau d'implantació. Tal com es recull en el Plec de Condicions Tècniques, aquest nou contracte ha de suposar un pas endavant en la prevenció i recollida selectiva de residus. A tal efecte, les propostes han de presentar innovacions tecnològiques i en l'organització i pràctica dels sistemes de recollida selectiva, amb els criteris establerts en la clàusula trenta-unena apartat 2 d'aquest plec. A continuació es desglossen els criteris específics per a cada un dels aspectes del servei, que han d'estar alineats amb aquest objectiu general (puntuació màxima 3 punts): -Proposta tecnològica (puntuació màxima 1,5 punt). -Proposta organitzativa i pràctica del sistema de recollida selectiva (puntuació màxima 1,5 punt)." Per tant, aquí s'han de detallar propostes sobre sistemes de recollida selectiva, tenint en compte el que diu la clàusula 31.2. i tenint en compte que no es poden expressar valors que serveixin per obtenir resultats dels criteris automàtics.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya