Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

5. El punt A.1.3 del PCA, pàgines 28-29, diu que es valorarà amb una puntuació màxima d'1,5 punts "la coherència dels itineraris a desenvolupar pels equips(...) on es realitzin els mínims desplaçaments i que s'adeqüin a les necessitats de neteja dels sectors, etc.". Alhora al criteri de valoració A.1.4 del PCA pàgina 29 esmenta que es valorarà "la personalització de les rutes al municipi per reduir les molèsties a la ciutadania(...) l'adaptació a la casuística intrínseca del municipi (...)" amb una puntuació de màxim 2 punts. En ambdós apartats entenem que es valoraran les rutes proposades segons coherència de mínims desplaçaments (A.1.3) i personalització per reduir molèsties (A.1.4). Podrien indicar-nos amb més claredat la informació base que faran servir per a puntuar cada criteri? 5.1 En relació amb la puntuació de la reducció de la taxa d'absentisme es pregunta com s'avaluaran les propostes, com es garantirà que les diferents ofertes siguin avaluades en condicions de competència efectiva i com es comprovarà de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb la finalitat d'avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris d'adjudicació - que actuen en la fase prèvia a l'execució- atès que no es pot mesurar l'efectivitat real de les mesures proposades fins al moment de l'execució del contracte? Com es distribuirà la puntuació prevista, de manera que la llibertat de decisió de l'òrgan de contractació no sigui il·limitada sinó que respongui a criteris objectius, respecte als principis d'igualtat i transparència? 5.2 També es pregunta què es valorarà de la proposta d'organització dels recursos humans (6,6 punts).

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
PDF PDF i XML

 

Resposta: En cada criteri en el plec de clàusules administratives ja es descriu què ha de valorar el Comitè d'experts. En el cas que siguin propostes el que hagi de valorar el Comitè d'experts, aquestes seran valides i avaluables si són possibles i creïbles de portar-les a terme tal com es descriu en cada criteri.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya