Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

20. A la clàusula 11 PCAP es fa constar que al sobre A de documentació administrativa s'haurà d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als quals s'hi hagi d'encarregar la realització. Així mateix, a la pàgina 71 PCAP diu que "la intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC i, si s'escau, s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar." Tanmateix la subcontractació del manteniment i reparació dels contenidors a centres especials de treball forma part dels criteris de valoració automàtica de les ofertes (14.1.2/1.3 pàg. 38 PCAP) i la inclusió en els sobres A i B d'informació econòmica o informació que permeti conèixer el contingut de criteris avaluables de forma automàtica implica l'exclusió automàtica de la licitació (punt 8 pàg. 151 PPT). Al punt 3.1.16 PCT Organització del servei, 3r paràgraf demana "també es presentarà un quadre de servei d'un mes tipus seguint el model de l'annex 6, especificant les tasques assignades a cada treballador de la contracta (en el cas que l'empresa realitzi el manteniment dels contenidors amb els seus mitjans, també s'inclourà en aquest quadre)". Incloure les tasques assignades a cada treballador de la contracta incloent el dedicat al manteniment dels contenidors implica donar informació sobre si se subcontracta o no el servei. Al punt 8.1 PCT CONTINGUT SOBRE B apartat VI-4.4 Pla de manteniment dels contenidors es demana l'organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment preventiu i correctiu. Entenem que donant resposta a aquest punt es podria donar informació sobre criteris avaluables de forma automàtica en cas que se subcontracti el servei. Poden donar resposta de quina informació s'ha de posar amb relació a aquesta qüestió i en quin sobre per no incórrer en causa d'exclusió?

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
PDF PDF i XML

 

Resposta: El sobre A i B, no pot contenir informació de l'oferta econòmica o de criteris automàtics. Per tant, en el cas que la informació subministrada en el sobre A o B puguin donar a conèixer l'oferta del sobre C, només haureu de posar la informació en el sobre C i no en la resta de sobres. Per exemple, en el cas que tingueu la intenció de subcontractar la neteja de contenidors a centres especials de treball, en el sobre A no es posarà res referent a aquesta subcontractació i la informació s'ha de posar en el sobre C. En el cas que faltés alguna informació sobre l'empresa a subcontractar, es requerirà abans de l'adjudicació.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya