Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Una empresa licitadora planteja un dubte sobre si existeix alguna altra forma d'acreditar la solvència econòmica i financera de l'any 2019 atès que encara no ha presentat els seus comptes anuals al registre mercantil

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2020 57
PDF PDF i XML

 

Resposta: Tal i com es recull en l'apartat G1 del PCAP que regeix aquesta contractació i en l'article 87.3.a) LCSP la forma d'acreditar la solvència econòmica i financera el volum anual de negocis del licitador o candidat serà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. D'altra banda indicar que, tal i com consta en la clàusula 10.3 de l'esmentat PCAP i en l'article 75 LCSP les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya