Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Pregunta 01: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), tenint en compte que les proposicions econòmiques consisteixen en l'aplicació d'un percentatge de baixa sobre els preus unitaris de cadascun dels bancs de les diferents famílies de partides, la pregunta és: desprès de l'aplicació d'aquest descompte, s'aplicaria sobre aquests preus unitaris el 13% en concepte de Despeses Generals i el 6% en concepte de Benefici Industrial? Gràcies. Pregunta 02: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), d'acord amb el punt 13 del PCAP les empreses que opten a la selecció del present Acord Marc han de comptar amb l'habilitació empresarial i les llicències exigibles per a dur a terme l'activitat objecte dels lots de l'Acord Marc, a més la seva finalitat o activitat ha de tenir relació directa amb l'objecte de l'Acord marc i han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució dels contractes basats. Podrien especificar quins són els requisits mínims exigits en quant a mitjans personals i materials per complir amb aquesta clàusula? Pregunta 03: En relació als lots del 01 al 42 (treballs de pavimentació i asfaltatge a les vies públiques dels ens locals), en el subapartat A) del punt 39 del PCAP consta el següent paràgraf "Per altra banda, el CCDL-ACM o, si s'escau, algun altre ens local, o supramunicipal, així com la Central de contractació de l'ACM, amb caràcter potestatiu, també podrà utilitzar el procediment de licitació d'acord amb la clàusula quarantena, amb les empreses adjudicatàries de l'Acord marc quan planifiqui i agregui les diverses necessitats de les entitats locals destinatàries de l'Acord marc per tal d'aconseguir economies d'escala en els preus i en els processos de contractació. En aquest sentit, podrà desenvolupar durant la vigència de l'Acord marc un programa de contractació conjunt, mitjançant la convocatòria de successius processos de licitació amb l'agregació d'una diversitat de comandes dels ens locals destinataris, o bé, d'establir uns preus adequats a la conjuntura del mercat per tal d'obtenir mitjançant licitació entre totes les empreses seleccionades en els sublots corresponents una millora en els preus unitaris inicials." Vol dir això que un cop adjudicat el present Acord Marc l'entitat contractant pot promoure més endavant un procediment de licitació entre els diferents adjudicataris dels lots per tal d'aconseguir una rebaixa sobre els preus que aquests han ofert inicialment? Gràcies. Pregunta 04: Al respecte dels lots del 01 al 42 i pel que fa als criteris per tal de determinar una oferta com a anormalment baixa, en el cas d'un únic licitador un dels dos criteris que s'especifica al PCAP és que "l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació". Podrien aclarir com es calcularà l'oferta econòmica proposada pel licitador i com es relacionarà aquesta amb el preu de licitació, tenint en compte que no existeixen uns amidaments associats a les partides? Gràcies. Pregunta 05: Al respecte dels lots del 01 al 42, l'adjudicatari de qualsevol dels lots de treballs d'asfaltatge està obligat a acceptar qualsevol dels contractes basats promoguts per les entitats locals adherides en el lot corresponent? O bé pot renunciar a la seva realització si les característiques de la proposta o el moment de la seva realització no són adequats per a l'adjudicatari? En el cas que pugui renunciar, es fixa algun topall màxim del número de contractes basats als que pot renunciar durant la vigència de l'acord marc? Gràcies.

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2019.06
PDF PDF i XML

 

Resposta: Acusem recepció de la vostra pregunta, la qual serà incorporada document final de preguntes i respostes que serà publicat el dia 3 de maig de 2022. Us recordem que es poden presentar preguntes per aquest mateix mitjà ("Tauler d'avisos / Dubtes i preguntes") fins el dia 27 d'abril de 2022.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya