Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia, respecte al Lot 2, 1. La sòlvencia professional i tècnica s'ha d'acreditar ara o un cop resultar adjudicataris? 2. A la pàg. 17 del Plec Administratiu hi consta l'import mínim que s'haurà d'acreditar del Lot 1 però del Lot 2 no hi posa res. 3. La classificació empresarial que representa que s'ha de fer? 4. En relació la solvència tècnica dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte, ha de ser Comunicació general o especifiques al porta a porta? Gràcies,

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
AUM 2018 98
PDF PDF i XML

 

Resposta: 1. La sòlvencia professional i tècnica s'ha d'acreditar ara o un cop resultar adjudicataris? S'haurà d'acreditar d'acord amb el que disposa la clàusula 1.17 en el requeriment prèvia a l'adjudicació. Es a dir, "el licitador que hagi presentat la millor oferta, abans de l'adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 de la LCSP". Tot fent constar que les circumstàncies de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte 2. A la pàg. 17 del Plec Administratiu hi consta l'import mínim que s'haurà d'acreditar del Lot 1 però del Lot 2 no hi posa res. En el cas de la solvència tècnica del LOT 2, és la quantitat que s'indica al mateix punt referit al lot 2: 60.000 euros. 3. La classificació empresarial que representa que s'ha de fer? En el cas que es disposi de la classificació indicada (per al lot 2), aquesta es podrà presentar per tal d'acreditar la solvència econòmica i la solvència tècnica. Es a dir, l'empresa podrà optar per acreditar les solvències per un dels dos mitjans . 4. En relació la solvència tècnica dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte, ha de ser Comunicació general o especifiques al porta a porta? Ens caldria per al de contestar adequadament que ens aclariu si quan dieu "porta a porta" us esteu referim a residus en general.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya