Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

A l¿apartat DOCUMENTACIÓ ABREUJADA del Pleg de Cláusules Administratives (página 6), tenim dos dubtes: DOCUMENTACIÓ ABREUJADA Les empreses podran aportar el certificat d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. En aquests casos, el licitador únicament ha d'aportar una declaració responsable en la que manifesti que les circumstàncies exposades pel Registre no han experimentat variació i l'òrgan de contractació ha d'obtenir d'ofici, prèvia sol·licitud directa al Registre esmentat, la certificació electrònica corresponent, de conformitat amb allò que disposa l'article 146 del TRLCSP. No obstant, i amb caràcter obligatori, pel que fa a la solvència tècnica caldrà aportar l'annex II degudament emplenat.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2019/061 (158/2019/48)
PDF PDF i XML

 

Resposta: Si el licitador està inscrit al ROLECE o al RELI caldra que declari responsablement la seva inscripció i que les dades no han experimentat cap variació.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya