Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

A l'eina integrada per la presentació de les proposicions electròniques, al Sobre A només dona la opció de pujar el DEUC i la declaració de pertinença a un grup empresarial. Segueix sense quedar clar on hem de pujar tota la informació relativa a la solvència econòmica, tècnica i professional.

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901449/18
PDF PDF i XML

 

Resposta: En relació a l'acreditació de la solvència tècnica (Certificats de bona execució) o econòmica, cal dir que si de la lectura del DEUC i del RELI o ROLECE, es desprèn que el licitador compleix amb la solvència requerida en els plecs de clàusules administratives particulars no caldrà que el licitador aporti l'acreditació de la dita solvència en el Sobre A, sens perjudici que se li pugui requerir posteriorment, abans que finalitzi el procés d'homologació de les empreses, per dubtes raonables que poguessin sorgir de la documentació presentada. També cal afegir que si els licitadors volen aportar l'acreditació de la solvència, des de l'inici, amb la presentació dels sobres, el Sobre on s'hauria d'incorporar és el Sobre A, juntament amb els documents que s'han de presentar en el Sobre A (enumerats en els plecs de clàusules administratives particulars). Si els licitadors no ho presenten dins del sobre A, l'òrgan de contractació requerirà la dita acreditació abans de la finalització del procés d'homologació. Si volen pujar l'acreditació de la solvència econòmica, tecnica iprofessional ho poden fer mitjançant un document ZIP, dins del sobre A.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya