Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Bon dia, Em sorgeix la següent dubte en relació al càlcul dels imports de licitació: LOT A: preu unitari 1,69 ¤ / m2 metres totals: 9.908,17 m2 X 2 CARES = 19.816,34 M2 càlcul de l'import: 1,69 ¤ / m2 x 19.816,34 = 33.489,61 ¤/any IMPORT LOT A 34.233,71 ¤ DIFERENCIA RESPECTE CÀLCUL: 744,10 EUROS LOT B: preu unitari 14,95 ¤ / m2 metres totals: 70.495,69 M2 càlcul de l'import: 14,95 ¤ / m2 x 70.495,69 = 1.053.910,57 ¤/any IMPORT LOT B 1.399.288,23 ¤ DIFERENCIA RESPECTE CÀLCUL: 345.377,66 EUROS Atès que en el Annex IV proposició econòmica es sol·licita expressament el preu unitari. Prec ens indiquin aquests preus per a una hipotètica oferta per als tipus màxims de licitació lot A: 34.233,71 i Lot B: 1.399.288,23 Gracies,

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Figueres
Codi d'expedient:
28/2018
PDF PDF i XML

 

Descripció de l'esmena: ES CORREGEIX EL PUNT 4 D'AQUESTA RESPOSTA EN EL SENTIT SEGÜENT: - Preu en euros per la durada total del contracte (2019 i 2020) sense incloure pròrrogues. El preu anual de referència es basa en l'import anual REAL per a cada any, que consta en l'Estudi Econòmic. Però els licitadors han de tenir en compte que el preu del contracte que s'abonarà al contractista serà invariable any a any, de manera que han de calcular la seva pròpia mitjana. - Preu desglossat en preus unitaris ¤/m2, tenint en compte la superfície a computar (a títol d'exemple, pel Lot A és de 9.908,17 m2). El preu que s'ha d'indicar és per una neteja i per m2. El preu base de referència pel Lot A és de 1,73¤/m2 (el preu per m2 si fem la mitjana de tots els anys del contracte) IVA exclòs. PER ACLARIMENTS MÉS DETALLATS, VEURE LA RESPOSTA A LA PREGUNTA SEGÜENT.

Resposta: A la pregunta formulada, s'informa: 1. Els preus anuals que consten en la taula del preu estimat del contracte (clàusula 10.3 del PCAP) corresponen al preu anual mitjà del contracte, a efectes del càlcul del preu estimat que ha de formar part del PCAP. 2. El preu anual real de cada lot del contracte és el que consta en l'Estudi Econòmic publicat igualment al perfil del contractant (a l'apartat preguntes, pregunta del dia 22/11/2018 a les 12:42h). 3. El preu/m2 que consta en la clàusula 10.2 del PCAP relativa al preu base de licitació pel lot A (1,69¤/m2) és el resultat de dividir el preu anual REAL del primer any, és a dir, el 2019 (el que consta a l'estudi econòmic) entre els m2 i entre 2 (dues neteges a l'any). 4. Per a la presentació de les ofertes, tal i com s'estableix en l'Annex IV Model de Proposició (arxiu B), cal que els licitadors poresentin per a cada lot: - Preu en euros per la durada total del contracte (2019 i 2020) sense incloure pròrrogues. El preu anual de referència es basa en l'import anual REAL per a cada any, que consta en l'Estudi Econòmic. - Preu desglossat en preus unitaris ¤/m2, tenint en compte la superfície a computar (a títol d'exemple, pel Lot A és de 9.908,17 m2). El preu que s'ha d'indicar és per una neteja i per m2. El preu base de referència pel Lot A és el de 1,69¤/m2 (el preu per m2 del primer any, és a dir, el 2019).

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya