Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

PREGUNTA 14 A l'apartat corresponent a la "Solvència de les empreses licitadores" de la clàusula 31 dels PCAP es regula la solvència que han de reunir les empreses licitadors. En el punt b) –relatiu a la tècnica i professional- es dóna l'opció de o bé aportar una relació de tres contractes de característiques semblants a què és objecte de la licitació executats pel licitador en els tres últims exercicis, o bé acreditar que realitza les funcions descrites en el plec tècnic com a objecte del contracte en l'execució de serveis assistencials propis. Aquesta clàusula permet en els seus dos últims paràgrafs acreditar la solvència –tant la econòmica i financera com la tècnica i professional- mitjançant integració de la solvència d'una altre entitat. Es per això que interessa aclariment respecte: 14.1 Pel cas que es pretengui acreditar la solvència tècnica i professional requerida de l'apartat b) de la clàusula 31 per integració de la solvència i mitjans d'una altra entitat és suficient amb la declaració a la que es fa referència a l'últim paràgraf de la clàusula 31 dels PCAP: "Així mateix, la solvència exigida a l'apartat b) es podrà acreditar amb una declaració conforme l'empresa posarà a disposició del licitador la seva experiència prèvia i coneixements per executar correctament les obres"? 14.2 Per acreditar –conforme a la clàusula 38 dels PCAP- la solvència tècnica i professional basada en la realització de contractes de característiques similars per part d'una altra entitat la solvència de la qual es pretengui integrar, són vàlides les certificacions emeses per terceres empreses en les que el càrrec d'administrador recaigui sobre l'empresa licitadora? En cas negatiu interessa indicació de com procedir per emetre el certificat d'execució. 14.3 Per acreditar la realització de les funcions descrites en el plec tècnic com a objecte del contracte en l'execució de serveis assistencials propis, la lletra e), del punt 4 relatiu a "Proposta d'adjudicació" de la clàusula 38 relativa a "Procediment de l'adjudicació" especifica com a únics mitjans d'acreditació les declaracions fiscals (IVA, Societats, censals,...) Atès que la nostra entitat- així com la d'aquella la solvència de la qual es pretén integrar- estan exemptes de tributació de l'IVA o en règim de prorrata i atès que l'article 86 de la LCSP permet a l'òrgan de contractació- en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada- admetre altres mitjans de prova de la solvència és possible acreditar la solvència requerida a l'apartat b) de la clàusula 31 dels PCAP mitjançant altres mitjans d'acreditació permesos a la LCSP? Gràcies.

Òrgan de contractació:
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN
Codi d'expedient:
01/2019
PDF PDF i XML

 

Resposta: Bon dia, La seva pregunta queda resolta a través del document publicat a l'apartat d'anuncis d'aquesta plataforma. Atentament Contractació

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya