Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

· En la clàusula 3 (pàg. 7) del PCAP s'indica que "Les ofertes que presentin un estalvi superior a l'establert podran ser requerides per l'òrgan de contractació per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen i podran ser excloses de la licitació si no es consideren justificats els extrems esmentats." i a l'Annex 5 (pàg. 4) del PCAP s'indica que "*Recordar que les ofertes hauran de considerar un estalvi comprès entre les franges definides a l'annex 1 del PPT, taules 1.2.1 i 1.2.2, i que no s'admetran les propostes que considerin un estalvi d'energia inferior al 10% en EE i el 5% en GN, i que les que presentin un estalvi superior al 15% en EE i el 10% en GN podran ser requerides per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament, i ser excloses de la licitació si no es consideren justificades.". Es dedueix, per tant, que podran oferir-se estalvis energètics per sobre dels màxims previstos, a risc de ser exclosos si no estan convenientment justificats. D'aquesta forma, si s'ofereixen estalvis garantits per sobre dels màxims que es considerin vàlids, es podrà majorar un estalvi econòmic generat per a l'hospital, segons el model d'oferta econòmica, i per tant, incrementar la puntuació obtinguda en el criteri econòmic 1.a., és correcte?

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO
PDF PDF i XML

 

Resposta: Si l'estalvi garantit que proposa el licitador és superior al límit màxim, hi ha dos riscos, quedar exclòs de la licitació o el risc de penalització en cas de ser adjudicatari i no complir. Respecte a la puntuació, no hi haurà increment, la puntuació màxima del punt 1.a és de 25 punts però no més. Com tampoc tindreu més punts en el criteri 2 on es valorarà com estalvi de CO2 de la oferta els màxims de CO2 definits als plecs, és a dir 2.583 Tn. Adjuntem les formules per verificar la resposta. 1.a.Estalvi Econòmic anual (expressat en ¤): fins a 25 punts. S'avaluaran els estalvis per una anualitat sencera, desprès de introduïdes les Mesures de Conservació de l'Energia (E. anual), que resulti de l'oferta presentada per l'empresa licitadora per cadascun dels conceptes establerts, conceptes que es recullen a la taula de presentació de oferta econòmica. La valoració prevista s'atorgarà proporcionalment en funció de l'estalvi màxim ofert. Només seran valorades aquelles ofertes que presentin un estalvi positiu per a l'òrgan contractant. La fórmula de puntuació d'aquest criteri serà: E. anual (ofertat) P (E. Anual)=----------------------------25 E. anual (màx. ofertat) 2. CRITERIS TÈCNICS PER L'AVALUACIÓ DEL SERVEI D'EFICIÈNCIA: Els factors de conversió d'energia a emissió de CO2 a utilitzar per les empreses licitadores en la presentació de la seva oferta, s'indiquen a la taula 2.3 del model d'oferta econòmica: fins a 25 Punts Un estalvi d'energia del 15% d'EE i 10% de GN respecte la despesa actual (que corresponen a 2.583 tones de CO2 evitades) obtindrà la puntuació màxima corresponent a 25 punts. Un estalvi d'energia del 10% d'EE i 5% de GN (corresponent a 1.426 tones de CO2 evitades) respecte la despesa actual obté una puntuació de 0 punts Els estalvis compresos entre aquests dos valors obtenen el valor proporcional corresponent, segons la següent expressió: (Tones CO2 evitades -1.426) P (Estalvi_Energia_Tones CO2)=------------------------------------25 2583 - 1.426

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya