Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

En una pregunta anteriorment contestada s'indicava que, "En el sobre C, el criteri d'estalvi d'energia en forma d'emissions, si s'oferta un estalvi major al màxim que indica plec, en aplicar la fórmula de puntuació, el resultat de la fórmula és més gran que 25. En aquest cas, i amb la justificació prèvia exigida en el plec, es podria obtenir una puntuació major a 25 punts en aquest apartat? La oferta d'estalvi no pot ser superior a la indicada als plecs, els estalvis garantits pels licitadors no podran ser inferiors al 10% en el consum d'energia elèctrica i al 5% en el consum de gas i els estalvis màxims no podran ser superiors al 15% en el consum d'energia elèctrica i al 10% en el consum de gas, per garantir les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen". D'altra banda, en la clàusula 3 (pàg 7) del PCAP s'indica que "Les ofertes que presentin un estalvi superior a l'establert podran ser requerides per l'òrgan de contractació per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament que l'usuari i l'edifici requereixen i podran ser excloses de la licitació si no es consideren justificats els extrems esmentats." Y en el Annex 5 (pàg 4) del PCAP indiquen que "*Recordar que les ofertes hauran de considerar un estalvi comprès entre les franges definides a l'annex 1 del PPT, taules 1.2.1 i 1.2.2, i que no s'admetran les propostes que considerin un estalvi d'energia inferior al 10% en EE i el 5% en GN, i que les que presentin un estalvi superior al 15% en EE i el 10% en GN podran ser requerides per a què justifiquin la viabilitat de l'oferta i la garantia de les condicions de confort i funcionament, i ser excloses de la licitació si no es consideren justificades.". S'entén, per tant, que la contestació a la pregunta es referís exclusivament al criteri de valoració de les emissions de CO2, no?, ja que segons el PCAP (Clàusula 3 i Annex 5) hi ha la possibilitat d'oferir estalvis superiors als establerts, encara que podran ser exclosos de la licitació si no es consideren prou justificats, és així?

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/AH01/1100728478/19/PO
PDF PDF i XML

 

Resposta: L'estalvi que garanteixi el licitador ha d'estar comprès entre els percentatges definits, el 15%-10% en EE i el 10%- 5% en GN, si algun licitador ofereix més estalvi no tindrà més punts ja que la valoració està definida per aquests intervals i té el risc de quedar exclòs de la licitació si no es consideren prou justificats.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya